CPI

Zaposleni Centra RS za poklicno izobraževanje do preklica posebnih ukrepov delamo na daljavo in smo dosegljivi po elektronski pošti, na službenem telefonu pa med 9. in 15. uro. 

Usposabljanja in dogodki


Za izobraževanje na daljavo

  • Spremljamo aktualno dogajanje

Okrožnica v zvezi z zaključevanjem pouka v šolskem letu 2019-2020 v srednjih šolah

 
  • Objavljamo ključne informacije, obvestila in priporočila

PUD - praktično usposabljanje z delom

Vajeništvo

Drugi predmet poklicne mature

Četrti predmet poklicne mature

Zaključni izpit

Višješolski študij

Vsak dijak šteje

 


  • Sprejemamo vaša vprašanja in predloge

E-naslov: svetovalci@cpi.si  

Dežurni telefon: 01 5864 217 (9.00-12.00)