CPI


Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Poslovni čas:
od ponedeljka do petka
8.30–15.00


Usposabljanja in dogodki


Kombinirano izobraževanje


  • Spremljamo aktualno dogajanje

Okrožnica – Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021

Predvideni so 4 modeli za organizacijo in izvajanje pouka, od katerih model C predvideva izvajanje kombiniranega izobraževanja, torej izmenjevanje izobraževanja na šoli in na daljavo.

CPI bo v sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko pripravil smernice za izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v kombinirani obliki, ki bodo na voljo še pred začetkom novega šolskega leta, predstavili pa jih bomo na posebnih delavnicah.

Poseben poudarek bo na oblikovanju rešitev za izvedbo praktičnega usposabljanja.


  • Sprejemamo vaša vprašanja in predloge

E-naslov: svetovalci@cpi.si