Predstavitev programov

Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost daje poudarek na reševanju praktičnih problemov na področju ekonomije kot so: načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja.

S takimi znanji odpiramo dijakom zaposlitvene možnosti na različnih področjih poslovnega življenja v gospodarstvu in drugih organizacijah, ki morajo svoje poslovanje opirati na ekonomske zakonitosti ter na načela in koncepte sodobnega  menedžmenta.

Izobraževalni programi na Ekonomsko, trgovsko in upravno-administrativnem področju so razvrščeni po zahtevnosti izobraževanja v dvoletne nižje poklicne šole (pomožni administrator), triletne srednje poklicne šole (administrator, prodajalec) in štiriletne srednje strokovne šole (aranžer, ekonomski tehnik). Nadaljevanje izobraževanja je zagotovljeno z izobraževanjem na višjih strokovnih šolah na področju ekonomije in sicer v programih ekonomist, poslovni sekretar in snovalec vizualnih komunikacij in trženje. 

Oseba za stike:
mag. Jana Ravbar