Študijske skupine v šolskem letu 2018/19


Ime ŠS Program / Moduli Koordinator
1. Poslovni projekti ET / Poslovni projekti Mojca Gorjan
2. Ekonomika poslovanja ET / Ekonomika poslovanja, Materialno in Finančno knjigovodstvo Tatjan Černač Stupar
3. Poslovanje podjetij ET / Poslovanje podjetij, Komercialno poslovanje Iztok Žgalin
4. Sodobno gospodarstvo ET / Sodobno gospodarstvo Helena Fortič
5. Finančno poslovanje ET / Finančno poslovanje, Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje, Poštni promet Patricija Koler
6. Prodaja blaga TRGOVEC Zdenka Šfiligoj
7. Aranžerstvo Aranžerski tehnik Suzana Thaler
8.
PUD
Trgovec, ET
Nataša Tekavec

Poslovni projekti


Ekonomika poslovanja

Poslovanje podjetij

Sodobno gospodarstvo

Finančno poslovanje


Prodaja blaga

  •  

Aranžerstvo

  •  

PUD

  •  

Save