Študijske skupine v šolskem letu 2019/20


Ime ŠS Program / Moduli Koordinator
1. Poslovni projekti ET / Poslovni projekti Mojca Gorjan
2. Ekonomika poslovanja ET / Ekonomika poslovanja, Materialno in Finančno knjigovodstvo Tatjana Černač Stupar
3. Poslovanje podjetij ET / Poslovanje podjetij, Komercialno poslovanje Iztok Žgalin
4. Sodobno gospodarstvo ET / Sodobno gospodarstvo dr. Vesna Trančar
5. Finančno poslovanje ET / Finančno poslovanje, Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje, Poštni promet Patricija Koler
6. Prodaja blaga TRGOVEC Zdenka Šfiligoj
7. Aranžerstvo Aranžerski tehnik Suzana Thaler
8.
PUD
Trgovec, ET
Nataša Tekavec


Save