Učbeniki

Potrjeni učbeniki:

Farmacija

 • K. Vrhovnik, FARMACEVTSKA KEMIJA, za modul Zdravila v programu Farmacevtski tehnik, TZS
 • N. Prijatelj, FARMAKOGNOZIJA, KEMIJSKA STRUKTURA NARAVNIH SPOJIN, za modul Rastlinske droge in naravne spojine v programu Farmacevtski tehnik, DZS
 • N. Prijatelj, FARMAKOGNOZIJA, VSEBINE IZ BOTANIKE, RASTLINSKE DROGE, za modul Rastlinske droge in naravne spojine v programu Farmacevtski tehnik ter za modul Splošna kozmetologija v programu Kozmetični tehnik, DZS
 • A. Orožen Adamič, K. Sernec, MIKROBIOLOGIJA, za modul Mikrobiologija in epidemiologija v programu Farmacevtski tehnik, DZS
 • K. Vrhovnik, OBLIKOVANJE ZDRAVIL, za modul Oblikovanje zdravil v programu Farmacevtski tehnik, Grafenauer založba
 • N. Prijatelj, SOCIALNA FARMACIJA, za modul Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni v
  programu Farmacevtski tehnik, MODART
 • J. Drobne, P. Mohar, VZGOJA ZA ZDRAVJE, za modul Zdravstvena vzgoja v programu Farmacevtski tehnik, Mohorjeva družba Celje

Kemija

 • J. Sodja Božič, FIZIKALNA KEMIJA, za modul Fizikalna kemija v programu Kemijski tehnik, TZS
 • A. Smrdu, KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 1, za modul Splošna in anorganska kemija v programu Kemijski tehnik, JUTRO
 • A. Smrdu, KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 2, za modul Splošna in anorganska kemija v programu Kemijski tehnik, JUTRO
 • A. Smrdu, KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 3, za modul Organska kemija v programu Kemijski tehnik, JUTRO
 • N. Bukovec, J. Brenčič, KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1, za modul Splošna in anorganska kemija v programu Kemijski tehnik, DZS
 • N. Bukovec, D. Dolenc, B. Šket, KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, za modula Splošna in anorganska kemija ter Organska kemija v programu Kemijski tehnik, DZS

Podrobnejše informacije so na voljo v Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole
Posodobljene informacije o potrjenih učbenikih in učbenike lahko poiščete tudi v Izviru znanja, spletni knjižnici za poklicno in strokovno izobraževanje.

Nekatera ostala učna gradiva:

 • B. Pivk, INSTRUMENTALNE METODE V ANALIZNI KEMIJI
 • M. Kovač, PODJETNIŠTVO Gradivo za usposabljanje učiteljev s področja zdravstva in sociale ter kemije
 • Andrej Klemenc in drugi, RAZMIŠLJAMO IN DELUJEMO TRAJNOSTNO Priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje
 • Nadja Prijatelj, FARMAKOGNOZIJA - PRAKTIČNI POUK IZ FARMAKOGNOZIJE, BOTANIČNI DEL, Delovni zvezek, DZS
 • Nadja Prijatelj, PRAKTIČNI POUK IZ FARMAKOGNOZIJE. KEMIJSKI DEL, Samostojni delovni zvezek, DZS
 • Marija Čerin, FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA - Delovni zvezek, TZS