Študijske skupine

Vsako leto so predvidena tri srečanja Študijske skupine za frizerstvo. Udeležujejo se jih učitelji predvsem strokovnih modulov, vseh javnih šol  s programom Frizer. Na srečanjih se izvajajo izobraževanja udeležencev z novostmi in aktualnimi  strokovnimi temami, predstavljajo in izmenjajo se izkušnje in dosežki dobre prakse načrtovanja in izvajanja pouka,  podajajo in usklajujejo se  predlogi za dvig kakovosti izobraževanja v frizerstvu.
Srečanja Študijske skupine so odlično obiskana. Udeležencem omogočajo ne le pridobitev novih znanj in spoznanj, temveč   na podlagi strokovnih diskusije tudi  razrešitev marsikaterih strokovnih dilem.