Učbeniki

Za dijake sta v Katalogu učbenikov za srednje šole pod rubriko Strokovni moduli in vsebinski sklopi objavljna naslova dveh veljavnih, na Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje sprejeta  učbenika https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/Default.aspx

A. Kogovšek
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2009

FRIZERSTVO, za module Skupna poglavja frizerstva, Nega, Striženje, Barvne spremembe,
Oblikovne spremembe v programu Frizer, TZS

A. Huster
letnik: vsi letniki leto potrditve: 2009
FRIZERSTVO, za module Skupna poglavja frizerstva, Nega, Striženje, Barvne spremembe,
Oblikovne spremembe v programu Frizer, TZS