Izobraževalni programi

 

Vrsta izobraževanja, trajanje in število KT
Ime izobraževalnega programa
Naziv pridobljene izobrazbe

Srednje poklicno izobraževanje (SPI), 3 leta, 180 KT

Gastronomske in hotelske storitve

Gastronom-hotelir/ gastronomka-hotelirka

Srednje strokovno izobraževanje (SSI), 4 leta, 240 KT

Gastronomija in turizem

Gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko turistična tehnica

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI), (3+2) leti, 120 KT

Gastronomija

Gastronomski tehnik/ gastronomska tehnica

Poklicni tečaj   (PT)

1 leto, 60 KT

Gastronomija in turizem

Gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko turistična tehnica

Višje strokovno izobraževanje

2 leti, 120 KT

Gostinstvo in turizem

Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu/organizatorica poslovanja v gostinstvu in turizmu


Velnes

Organizator poslovanja v velneški dejavnosti

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/SPI/index.htm
Izobraževalni programi so  pripravljeni na podlagi poklicnih standardov. Pripravljeni so spodaj navedeni  poklicni standardi, ki jih lahko najdete na spletni strani http://www.nrpslo.org

Ime poklicnega standarda
Stopnja zahtevnosti
Možnost NPK

Pomočnik kuharja

II..

da

Pomočnik natakarja

III.

da

Oskrbnik

IV.

ne

Kuhar

IV.

ne

Natakar

IV.

ne

Dietni kuhar

V.

da

Vodja cateringa

V.

da

Vinski svetovalec

V.

da

Barman

V.

da

Prodajalec turističnih storitev

V.

ne

Turistični informator

V.

da

Turistilčni animator

V.

da

Receptor

V.

ne

Vodja hotelske recepcije

VI.

ne

Strokovni svetovalec za hrano in pijačo

VI.

ne

Hotelska gospodinja

VI.

ne

Menedžer manjšega hotela

VI.

ne

Menedžer turistične agencije

VI.

ne

Organizator kongresnih prireditev

VI.

ne

Svetovalec za zdrav način življenja in osebnostno rast

VI.

ne