Izobraževanje učiteljev

Seminarje za izpopolnjevanje učiteljev, ki so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport v  katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju KATISu, http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx, načrtujemo skupaj na srečanjih študijskih skupin.  

K izvedbi seminarjev pritegnemo kot izvajalce ali tudi kot organizatorje:

  • strokovne institucije,
  • vrhunske strokovnjake s pomembnimi  referencami  v gostinstvu oz. turizmu,
  • zunanje sodelavce iz gostinsko turističnih podjetij in
  • učitelje z večletnimi delovnimi izkušnjami v gostinstvu in turizmu.

Ponudba programov v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je bogata. Vsak učitelj ima dovolj možnosti, da glede na lastni interes izbere vsaj še kakšen program za izpopolnjevanje metodično-didaktičnega znanja. Izobraževanje se organizira tudi za šolske kolektive.