Učbeniki

Za dijake so v Katalogu učbenikov za srednje šole pod rubriko Strokovni moduli in vsebinski sklopi objavljeni naslovi veljavnih, na Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje sprejeti  učbeniki https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/Default.aspx

M. Suwa Stanojevič

BREZALKOHOLNE IN ALKOHOLNE PIJAČE, za modula Osnove v gostinstvu ter Postrežba pijač v programu Gastronomske in hotelske storitve, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2006        

 

T. Slaček, B. Penko

HOTELSKA IN RECEPTORSKA DELA, za modul Hotelska in receptorska dela v programih Gastronomija in turizem ter Gastronomija (PTI), TRAUNER VERLAG, Mohorjeva d.o.o.

letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2008        

 

J. Zalar, J. Vrandečič, M. Suwa Stanojević, A. Hrovatin

KUHARSTVO, za module Osnove v gostinstvu, Priprava posameznih jedi, Slovenske narodne jedi, Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov, Delikatesna kuhinja, Peka peciva v programu Gastronomske in hotelske storitve; za module Osnove gostinstva in turizma, Priprava dietnih jedi, Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov, Kulinarika in vina v Sloveniji in po svetu v programu Gastronomija in turizem; za module Priprava dietnih jedi, Oblikovanje gostinske ponudbe, Obroki in dogodki z animacijo v programu Gastronomija, DZS

letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2008        

 

M. Kodele, M. Suwa Stanojevič

PREHRANA, za module Osnove v gostinstvu, Priprava posameznih jedi, Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov v programu Gastronomske in hotelske storitve; za module Osnove gostinstva in turizma, Priprava dietnih jedi, Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov v programu Gastronomija in turizem; za module Priprava dietnih jedi, Oblikovanje gostinske ponudbe v programu Gastronomija, DZS

letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2009        

 

J. Frelih, A. Polak

STREŽBA, za module Osnove v gostinstvu, Postrežba pijač, Postrežba rednih obrokov, Postrežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom, Mešanje pijač v programu Gastronomija in hotelske storitve; za module Osnove gostinstva in turizma, Strežba rednih obrokov, Strežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač v programu Gastronomija in turizem; za modul Priprava jedi in mešanje pijač v programu Gastronomija , DZS

letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2008        

 

S. Zavodnik, G. Jošt

STREŽBA Z ANIMACIJO, za module Postrežba pijač, Postrežba rednih obrokov, Postrežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom, Mešanje pijač v programu Gastronomske in hotelske storitve; za module Strežba rednih obrokov, Strežba izrednih obrokov, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač v programu Gastronomija in turizem; za module Obroki in dogodki z animacijo, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač v programu Gastronomija , DZS

letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2011        

 

J. Kamenšek, P. Pertoci, S. Koklič

STREŽBA Z ORGANIZACIJO DELA, POZNAVANJE IN POSTREŽBA PIJAČ, za module Osnove v gostinstvu, Postrežba pijač, Postrežba rednih obrokov, Postrežba izrednih obrokov, Komuniciranje in poslovanje v programu Gastronomske in hotelske storitve, TRAUNER VERLAG, Mohorjeva d.o.o.

letnik: vsi letniki    leto potrditve: 2007