Gradbeništvo in geodezija

Gradbeništvo je gospodarska panoga, ki je v zadnjih letih gospodarska kriza močno prizadela in povzročila propad velikih podjetij. Reorganizacija panoge in nastajanje novih, manjših podjetij z zdravimi temelji, ki bodo sposobne potegniti voz napredka zahteva od kadrov širšo strokovnost in fleksibilnost. Tem potrebam mora slediti tudi izobraževanje. V zadnjih letih opažamo precejšnje zmanjšanje zanimanja za poklice v gradbeništvu, kar bo dolgoročno zagotovo povečalo vrednost znanja in spretnosti gradbenih poklicev.

Geodezija je stroka, ki se povezuje z mnogimi gospodarskimi panogami, npr. gradbeništvo, rudarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo itd. Stroka je močno povezana s tehnološkim razvojem, saj naprave in orodja, ki jih uporabljajo geodeti, delujejo na principih sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Vpetost v gospodarstvo in življenje družbe daje tej stroki stabilnost in predvidljivost potreb po tovrstnih kadrih.

Oseba za stike:
Igor Leban