Študijske skupine

Vloga študijskih skupin se je v zadnjih letih precej spremenila, vseeno pa to obliko sodelovanja učiteljev stroke ohranjamo z namenom, da bi preko njih organizirali izobraževanja v stroki in izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prenovljenih izobraževalnih programov.

Spremembe v zadnjem obdobju so narekovale tudi organizacijske spremembe študijskih skupin. Tako smo oblikovali naslednje študijske skupine:

  • Gradbeništvo – poklicno izobraževanje
  • Gradbeništvo – gradbeni tehnik
  • Geodezija