Učbeniki in gradiva

Za gradbeništvo in geodezijo so na voljo naslednji učbeniki:

  • A. Berdajs, D. Djokić, Osnove geodezije, Pipinova kniga, Ljubljana, 2016
  • P. Žirovnik Grudnik , Stavbarstvo 1, Hart Ljubljana, 2015
  • R. Jurček, Gradbena mehanizacija, elektronska oblika, Ljubljana, 2015
  • V. Gregorač, Mehanika tal, zemeljska dela in temeljenje, Pipinova knjiga, Ljubljana, 2015
  • I. Slokan, Nizke zgradbe, ceste in železnice, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2005
  • I. Slokan, Nizke zgradbe, temeljenje, vodovod, kanalizacija , Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2003