Informacijsko središče mojaizbira.si

Komu je informacijsko središče namenjeno?

Informacije, ki se na spletni strani nahajajo, lahko koristijo tako učencem, dijakom in njihovim staršem, kot tudi ostalim udeležencem v izobraževanju (npr. odraslim), strokovni javnosti in medijem.

Kaj informacijsko središče »mojaizbira.si« ponuja?

Informacijsko središče »mojaizbira.si« je spletni portal, kjer imajo njegovi uporabniki naslednje možnosti:

  • Seznaniti se z aktualnimi novicami, ki pokrivajo področja izobraževalnih programov, srednjih šol, ljudskih univerz, svetovanja, projektov itd;
  • Ustvariti si osebno mapo na podlagi zbranih informacij o izvajalcih izobraževalnih programov (šole, ljudske univerze, zasebne inštitucije itd.), o izobraževalnih programih ter o poklicih, o učnih mestih, o zakonodajnih in strokovnih gradivih in o pomembnih dogodkih (šolski koledar, dogodki izvajalcev izobraževanj, dnevi odprtih vrat, sejmi in prireditve, …); 
  •  »Unovčiti svoje izkušnje«, kar pomeni preverjanje vstopnih pogojev za pridobitev certifikata (NPK);
  • Prebrskati ponudbo svetovalnih možnosti na področju zakonodaje in strokovnih gradiv;
  • Pregledati aktualne projekte s področij, kot so tekmovanja, raziskave, področje oblikovanja didaktičnih gradiv, zaposlitvenih sejmov in s področja spodbujanja ter uveljavljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja (video igra, komunikacijski priročnik, EuroSkills in WorldSkills, Moja soseska, …);
  • Zbrati material o projektih za medije oziroma novinarske objave.

Kontakt:
mag. Miha Lovšin
Telefon: 015864220
E-pošta: miha.lovsin@cpi.si