Novi in prenovljeni študijski ter izobraževalni programi


Nižje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje strokovno izobraževanje

Poklicno tehniško izobraževanje

Poklicni tečaj

Višješolski študijski program

Študijski programi za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljnja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja