UČBENIKI

Na Centru RS za poklicno izobraževanje sodelujemo pri pripravi ustreznih učnih gradiv za strokovne vsebine v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Spodbujamo nastajanje tako učbenikov kot tudi drugih učnih gradiv (učne mape, e-gradiva, multimedijska gradiva, …), ki prispevajo k uresničevanju ciljev izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Naš cilj je, da bi nastala čim bolj kakovostna učna gradiva, saj dobra gradiva pomembno vplivajo na kakovost izobraževalnih procesov.