Kako napisati učbenik?

V sodelovanju z MŠŠ sofinanciramo nastajanje nizkonakladnih učbenikov za strokovne vsebine v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Gre za učbenike, ki zaradi majhnega števila dijakov brez sofinanciranja ne bi mogli iziti.

Avtorji, ki pripravljate učbenike in tudi druga učna gradiva za strokovne vsebine:

1. Izpolnite predlog za sofinanciranje.

2. Obrnite se na enega od svetovalcev CPI in skupaj bomo naredili načrt za pripravo učbenika.

Pripravljamo tudi usposabljanje za pripravo učnih gradiv, v katerem izhajamo iz kriterijev kakovosti za učna gradiva. Več nasvetov za avtorje učnih gradiv pa lahko najdete v Kotičku za avtorje učnih gradiv v Izviru znanja, spletni knjižnici za poklicno in strokovno izobraževanje.