Kratek priročnik učinkovite promocije poklicnega in strokovnega izobraževanja in komunikacijski načrt

Zakaj so komunikacijska orodja sploh pomembna?

Ciljno javnost lahko dosežemo z uporabo različnih komunikacijskih orodij, kot so sklic novinarske konference, organizacija okrogle mize, javne razprave, predavanj, delavnic, dnevov odprtih vrat in informativnih dnevov, oblikovanje brošur, biltenov, zloženk, nastop v medijih (izjava, intervju) in na sejmih, oglaševanje, oblikovanje predstavitvenega videa, spletne strani in promocijskih izdelkov.

S primerno in pravilno uporabo komunikacijskih orodij bo komunikacija z okoljem uspešna in učinkovita ter bo kot taka omogočala obojestransko sodelovanje in razumevanje.

Komu sta Kratek priročnik učinkovite promocije poklicev in Komunikacijski načrt namenjena?

Kratek priročnik učinkovite promocije poklicev in Komunikacijski načrt sta namenjena vsem tistim šolam oziroma njenim zaposlenim, ki se želijo na domiseln in učinkovit način predstaviti širši javnosti, ali ob dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, na spletnih straneh, v medijih, ali pa na sejmih in ostalih prireditvah.

Kontakt:
mag. Miha Lovšin
Telefon: 015864220
E-pošta: miha.lovsin@cpi.si