Izobraževanje na daljavo

Priporočila CPI za nadaljevanje in zaključevanje izobraževalnega procesa

Priporočila za ključne teme v poklicnem in strokovnem izobraževanju:


Higienska priporočila NIJZ za srednje šole

Druge koristne povezave

Na osnovi vaših vprašanj in predlogov ter primerov dobrih praks bomo vsebino redno dopolnjevali. 

Pišete nam lahko tudi na e-naslov svetovalci@cpi.si ali pokličete na dežurno telefonsko številko 01 5864 217 med 9. in 12. uro.


Mag. Janez Damjan

Direktor CPI