Ključne informacije, obvestila in priporočila  

Drugi predmet PM 2020  

Zadnja posodobitev: 16. 4. 2020


Glavni poudarki:

  • Priprava pisnih izpitov za izobraževalne programe, kjer pisne izpite pripravljajo DPK PM, poteka po protokolu RIC.
  • Za izobraževalne programe, pri katerih so posebne skupine pripravile enotne izpitne komplete, bo izžrebani izpitni komplet pravočasno poslan na šole.
  • Izpitne pole predmaturitetnega preizkusa in že uporabljeni izpitni kompleti iz preteklih let so v pomoč pri pripravah na poklicno maturo.


Navodila za izpit iz drugega predmeta - 1. del (16. 4. 2020)


Nadaljnja navodila za izvajanje izpitov poklicne mature bomo pripravili glede na priporočila in dogovore na nacionalni ravni.

Vaša vprašanja, predloge in pobude pošljite na svetovalci@cpi.si