Ključne informacije, obvestila in priporočila  

PUD - praktično usposabljanje z delom

Zadnja posodobitev: 20. 5. 2020

Okrožnica o objavljenih sklepih

Sklep o PUD in PRI

 

Glavni poudarki:

  • Dijaki se lahko po 18. 5. 2020 vrnejo na praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Pogoj za vrnitev je, da imajo zagotovljenega mentorja in vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s priporočili NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti. 
  • Vsak primer je treba obravnavati individualno in pridobiti soglasje partnerjev. 
  • Odločitev o prilagoditvi obsega in načina izvedbe PUD sprejme ravnatelj.

Usmeritve za PUD – 1. del (17. 4. 2020)


Usmeritve bomo dopolnjevali skladno s sklepi in predpisi pristojnih ministrstev ter v dogovoru s pristojnimi zbornicami.


Vaša vprašanja, predloge in pobude pošljite na svetovalci@cpi.si