Ključne informacije, obvestila in priporočila  

Vajeništvo

Zadnja posodobitev: 20. 5. 2020

Okrožnica o objavljenih sklepih

Sklep o PUD in PRI 

Sklep o ocenjevanju vajeništva


Glavni poudarki:

  • Vajenci vseh treh letnikov se lahko po 18. 5. 2020 vrnejo na praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Pogoj za vrnitev je, da imajo zagotovljenega mentorja in vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s priporočili NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti. 
  • Delodajalci, ki vajencem ne morejo zagotoviti nadaljevanja praktičnega usposabljanja, naj skušajo skupaj z zbornico in šolo poiskati ustrezno rešitev za vsakega vajenca posebej. 
  • Odločitev o prilagoditvi obsega in načina izvedbe PUD sprejme ravnatelj.  
  • Če ocene oziroma predloga ocene mentorja ni mogoče pridobiti, znanje vajenca lahko oceni učitelj.

 
Usmeritve za vajeništvo – 1. del (17. 4. 2020)

Usmeritve bomo dopolnjevali skladno s sklepi in predpisi pristojnih ministrstev ter v dogovoru s pristojnimi zbornicami.

Vaša vprašanja, predloge in pobude pošljite na svetovalci@cpi.si