Ključne informacije, obvestila in priporočila

Vsak dijak šteje

Zadnja posodobitev: 10. 4. 2020

Glavni poudarki

Dijaki z nižjim socialno-ekonomskim statusom, dijaki z nižjim učnim uspehom, dijaki s posebnimi potrebami, dijaki tujci, Romi ter drugi, ki so mogoče šele pred kratkim prejeli prvi računalnik ali so doma brez ustrezne podpore in pogojev za učenje, se lahko hitro znajdejo na poti manjše učne uspešnosti ali celo na točki, da bodo opustili šolanje.


Zato smo pripravili priporočila, ki zajemajo:

  • pogoje in okoliščine za izobraževanje na daljavo,
  • izvajanje izobraževanja na daljavo,
  • preverjanje in ocenjevanja znanja dijakov iz ranljivih skupin.


Priporočila - dijaki iz ranljivih skupin (10. 4. 2020)


Priporočila bomo dopolnjevali glede na vaše pobude in nova spoznanja.

Vprašanja, predloge in pobude pošljite na svetovalci@cpi.si