Ključne informacije, obvestila in priporočila

Izdelek oz. storitev in zagovor – ZI 2020

  • Zaključni izpit iz slovenščine (italijanščine/madžarščine) se opravlja pisno in ustno v skladu z izpitnim katalogom.
  • Praktični del zaključnega izpita (izdelek oziroma storitev in zagovor) izvedemo po eni od naslednjih možnosti:

A. Za izvedbo ni ovir oz. niso potrebne vsebinske ali časovne prilagoditve. Seveda pa je treba zagotoviti ustrezne pogoje in zaščitne ukrepe po navodilih NIJZ.

B. Kandidat ni dokončal izdelka/storitve zaradi utemeljenih razlogov: izvedbo opiše do zaključka in zagovarja tudi neizvedeni del naloge. Šola prilagodi merila ocenjevanja in število točk za posamezno merilo ali področje ocenjevanja.

C. Vsebinska in časovna prilagoditev izdelkov/storitev: šola lahko časovno skrajša izvedbo izpita in/ali zmanjša število delovnih preizkusov, s katerimi segmentno preveri usvojene posamezne delovne operacije.

Priporočila za zaključni izpit – 1. del (8. 4. 2020)

Priporočila bomo v skladu z aktualnim potekom dogovorov na nacionalni ravni dopolnjevali. 

Vaša vprašanja, predloge in pobude pošljite na svetovalci@cpi.si