Šole, ki izvajajo programe

V Sloveniji je enajst poklicnih in strokovnih šol, ki so povezane v Konzorcij biotehniških šol
Slovenije, od tega jih devet izobražuje na področju kmetijstva, hortikulture, gozdarstva
oziroma naravovarstva. Nekatere od njih ponujajo tudi programe s področja živilstva in
veterine. Programsko ponudbo posameznih šol v določenem šolskem letu si lahko ogledate
na njihovih spletnih straneh.


BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska 30, 2000 Maribor
Ravnatelj: Anton Kranjc (anton.krajnc@guest.arnes.si)

telefon: 02/2353 700  www.s-bts.mb.edus.si

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Strahinj 99, 4202 Naklo
Direktor in ravnatelj višje šole: mag. Marijan Pogačnik (marijan.pogacnik@guest.arnes.si)
Ravnateljica srednje šole: Andreja Ahčin (andreja.ahcin@guest.arnes.si)

telefon: 04/2772 100    www.s-bts.kr.edus.si

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Tržaška c. 97, 3000 Celje   

V. d. ravnatelj srednje šole: Štefanija Kos Zidar (stephanie.kos-zidar@guest.arnes.si)
Ravnateljica višje šole: Nada Natek Reberšek (nada.natek@guest.arnes.si)
telefon: 03/4285 900    www.vrtnarska-sola.si

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno na Trški gori 13, 8000 Novo mesto   

Direktor: Tone Hrovat
Ravnateljica  Vida Hlebec (vida.hlebec@guest.arnes.si)
Ravnateljica višje strokovne šole: Helena Jurše Rogelj, (Helena.Jurse@guest.arnes.si)
telefon: 07/3934 700    www.ksgrm.net
www.vs.ksgrm.net

ŠOLSKI CENTER PTUJ – BIOTEHNIŠKA ŠOLA
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj   

Ravnatelj: dr. Vladimir Korošec (vladimir.korosec@guest.arnes.si)
telefon: 02/ 7871 730   kmetijska.scptuj.si

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN
Lendavska 3, Rakičan, 9000 Murska Sobota   

Ravnatelj: Štefan Smodiš (Stefan.smodis@guest.arnes.si)
telefon: 02/5303 750    www.solarakican.si

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA
Tržaška 36, 6230 Postojna

Ravnateljica: Cvetka Kernel (cvetka.kernel@guest.arnes.si)

telefon: 05/ 7261 336    www.s-sgls.po.edus.si

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur

Direktor in ravnatelj višje šole: mag. Branko Šket (branko.sket@guest.arnes.si)
Ravnatelj srednje šole: mag. Janez Vodopivc
telefon: 03/ 7462 900    www.sc-s.si

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Novi Gorici   

Ravnateljica: Barbara Velikonja Miklavčič (barbara.miklavcic@tsc.si)
telefon: 05/3934 300   www.tscng.si