Študijske skupine

Na področju kmetijstva, hortikulture, gozdarstva in naravovarstva deluje 7 študijskih skupin, ki povezujejo učitelje vsebinsko sorodnih strokovnih modulov različnih izobraževalnih programov. Omogočajo izmenjavo izkušenj med šolami, izobraževanje na strokovnem področju v okviru različnih seminarjev in spremljanje novosti na poklicnem in izobraževalnem področju.


Področje dela študijske skupine
Koordinator študijske skupine
Šola

KMETIJSTVO

Marija Urankar – poljedelstvo

Marija Štefanec - živinoreja


dr. Andrej Podjavoršek - sadjarstvo in vinogradništvo

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Strahinj 99, 4202 Naklo

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN
Lendavska 3, Rakičan, 9000 Murska Sobota

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska 30, 2000 Maribor

HORTIKULTURA

Nada Natek Reberšek

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Tržaška c. 97, 3000 Celje

GOZDARSTVO

Sebastijan Bajc

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA
Tržaška 36, 6230 Postojna

NARAVOVARSTVO

Marjeta Vovk

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Strahinj 99, 4202 Naklo

KMETIJSKA MEHANIZACIJA

Peter Jamšek

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska 30, 2000 Maribor

PODJETNIŠTVO

Marijan Horvat

ŠC PTUJ – BIOTEHNIŠKA ŠOLA
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

GOSPODINJSTVO

Majda Kolenc Artiček

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Strahinj 99, 4202 Naklo