Kontaktni podatki zaposlenih

Ime in priimek: Področje dela: e-pošta: Telefon (01):

VODSTVO CENTRA

Bandelj, Elido, univ.dipl. inž. fizike, direktor vodenje CPI elido.bandelj@cpi.si 5864 202
Marentič, Urška, prof., področna podsekretarka
namestnica direktorja
urska.marentic@cpi.si
5864 249

SREDIŠČE ZA PODPORO IN VODENJE PROJEKTOV

Andrejčič, Marjana, ekon. teh., področna referentka
projekti MIZŠ ESS marjana.andrejcic@cpi.si
5864 248
Fabjan, Vesna, ekon.-komerc. teh., področna referentka
projekti MIZŠ ESS vesna.fabjan@cpi.si
5864 203
Hribar, Urška, univ. dipl. inž. graf. teh., višja svetovalka področja III, pripravnica
projekti MIZŠ ESS
urska.hribar@cpi.si
5864 278
Jensterle, Hana, prof. menščine, višja svetovalka področja III koordinatorka ESS projektov hana.jensterle@cpi.si
5864 242
Mrzel, Tina, univ. dipl. ekon., višja svetovalka področja III koordinatorka ESS projektov tina.mrzel@cpi.si 5864 242
Šuligoj, Jure, univ. dipl. inž. gozd., višji svetovalec področja III
koordinator projektov VŽU in Erasmus+
jure.suligoj@cpi.si
5864 265

SREDIŠČE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJNE STRATEGIJE

Mali, Darko, univ. dipl. teol., področni podsekretar
vodenje središča - ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, samoevalvacija šol
darko.mali@cpi.si
5864 218
Bauman, Barbara, univ. dipl. ped., višja svetovalka področja III spremljanje uvajanja izobraževalnih programov barbara.bozic@cpi.si   5864 216
Hergan, Mateja, univ. dipl. filozof, višja svetovalka področja III projekti MIZŠ ESS mateja.hergan@cpi.si
5864 223
Jakačić, Vedran, prof. razrednega pouka, višji svetovalec področja III
projekt Interreg: Slovenja-Italija
vedran.jakacic@cpi.si
5864 241
mag. Klarič, Tina, višja svetovalka področja III spremljanje uvajanja izobraževalnih programov tina.klaric@cpi.si   5864 245
Sanmartin Jaramillo, Natalia, mednarodni odnosi, 2. bol. st., višja svetovalka področja III projekt Interreg Danube "Learnin by Doing"
natalia.sanmartin@cpi.si
5864 211
Knavs, Simona, univ. dipl. ped. in prof. teol., višja svetovalka področja III projekti MIZŠ ESS simona.knavs@cpi.si 5864 208
Lenar, Jurij, mag. družboslovne informatike, področni svetovalec III projekt Interreg: Slovenja-Italija Jurij.lenar@cpi.si 5864 277
Pogačnik Nose, Špela, univ. dipl. antrop. in soc., višja svetovalka področja III
vodenje projekta Europass
spela.pogacnik@cpi.si
5864 227
Prosen Šprajc, Polona, univ.dipl. politolog, višja svetovalka področja III
projekti Erasmus +: SERFA
polona.prosen.sprajc@cpi.si
5864 205
Resnik, Špela, univ. dip. ped., višji svetovalec področja III projekti MIZŠ ESS spela.lenic@cpi.si 5864 276
Stopinšek Soroszy, Janja , gimnazijski maturant, področni referent projekt Europass janja.stopinsek.soroszy@cpi.si 5864 237
Škapin, Danuša, prof., višja svetovalka področja III
učna-didaktična gradiva in publicistična dejavnost
danusa.skapin@cpi.si
5864 210
Šlander, Metka, prof., bibliotekar, višja svetovalka področja III Nacionalni observatorij - sodelovanje s CEDEFOP, knjižnična dejavnost meta.slander@cpi.si   5864 207 
Dr. Štirn Janota, Petra, višja svetovalka področja III
projekti Erasmus+ KA3: projekt RAY
petra.stirn@zrss.si
02 883 92 75
mag. Trampuš, Marina, višja svetovalka področja III projekti Erasmus +: Croocos, NewWBL, See the Goal
marina.trampus@cpi.si
5864 219
Vuk, Andreja, univ.dipl. ped., višja svetovalka področja III
projekti Erasmus +: NewWBL in See the Goal
andreja.vuk@cpi.si

5864 236
Zupanc, Breda, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja III ocenjevanje znanja in zaključevanje breda.zupanc@cpi.si
breda.zupanc@zrss.si  
02/3208 068
5864 262
Žagar, Teja, univ. dipl. ekon., višja svetovalka področja III projekt Interreg: Slovenja-Italija teja.zagar@cpi.si 5864 243

SREDIŠČE ZA POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA IN TRGA DELA

Marentič, Urška, prof., področna podsekretarka vodenje središča - poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, certifikatni sistem, slovensko ogrodje kvalifikacij
urska.marentic@cpi.si 5864 249
Dormiš, Nina, univ. dipl. etno. in kult. antro., višji svetovalec področja III projekt Erasmus + SKILLCO
nina.dormis@cpi.si
5864 275
Drofenik, Klement, univ. dip. ped., višji svetovalec področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije klement.drofenik@cpi.si
5864 206
Jensterle, Nejc, mag. filozofije, višji svetovalec področja III
projekt Nacionalna koordinacijska točka za EOK nejc.jensterle@cpi.si 5864 234
Komprej, Marjana, univ. dipl. slov., višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije marjana.komprej@cpi.si 5864 261
Košorok, Boštjan, univ. dipl. ped., višji svetovalec področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije bostjan.kosorok@cpi.si 5864 269
Kuder , Simona, univ. dipl. politolog, višji svetovalec področja III projekti ESS MDDSZ simona.kuder@cpi.si 5864 279
Kunčič Krapež, Barbara, univ. dipl. soc., višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja barbara.kuncic@cpi.si   5864 253
mag. Logar, Tanja, višja svetovalka področja III
nacionalno informacijsko središče
tanja.logar@cpi.si
5864 268
Mustar, Nika, univ. dipl. soc., višja svetovalka področja III
projekti ESS MDDSZ nika.mustar@cpi.si
5864 244
Sladojević, Aleksandar, mag. posl. ved, višji svetovalec področja III projektna pisarna ESS MDDSZ
aleksandar.sladojevic@cpi.si
5864 225
Stopar, Majda, dipl. inž. kmet. – agronomija, višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije majda.stopar@cpi.si 5864 258
Suhadolnik, Vera, univ.dipl.ped., višja svetovalka področja III
projekt Nacionalna koordinacijska točka za EOK vera.suhadolnik@cpi.si
5864 240
mag. Štarkl, Darja, višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije darja.starkl@cpi.si   5864 228
mag. Velkov Rozman, Barbara, višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije barbara.velkov@cpi.si   5864 270
Zaveršnik, Judita, ekon.-komerc. tehnik, področni referent
projektna pisarna ESS MDDSZ judita.zaversnik@cpi.si
5864 232

SREDIŠČE ZA KURIKUL IN SVETOVANJE

Žnidarič, Helena, univ. dipl. inž., področna podsekretarka vodenje središča,
strokovna področja: kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo in gozdarstvo
koordinacija višjega strokovnega izobraževanja
helena.znidaric@cpi.si   
5864 238
Belasič, Ivana , univ. dipl.etnolog in kult. antropol., višja svetovalka področja III Program ESS - Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016 - 2022 ivana.belasic@cpi.si
5864 262
dr. Bezjak, Simona, višja svetovalka področja III projekti ESS MIZŠ Simona.Bezjak@cpi.si
5864 204
mag. Češarek, Metod, višji svetovalec področja III strojništvo, metalurgija ter promet in zveze,  zdravstvo, kozmetika
metod.cesarek@cpi.si   5864 254
Čop, Jelka, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja III živilstvo in veterina, koordinacija Mape učnih dosežkov jelka.cop@cpi.si   5864 213
mag. Gartner, Majda, višja svetovalka področja III
projekti Erasmus + in ESS
majda.gartner@cpi.si 5864 239
Gošnak, Sara, univ. dipl. umet. zgod., višja svetovalka področja III projekti ESS MIZŠ
Sara.Gosnak@cpi.si
5864 231
Grašič, Saša, univ. dipl. psih., višja svetovalka področja III usposabljanje učiteljev, zagotavljanje kakovosti
sasa.grasic@cpi.si 5864 226
Kavnik, Katja, univ. dipl. ped., višja svetovalka področja III projekti ESS MIZŠ
katja.kavnik@cpi.si 5864 277
Klančnik, Boris, mag. prof. andragogike, višji svetovalec področja III
razvoj strokovnih podlag za praktično izobraževanje, gostinstvo, turizem, frizerstvo, predšolska vzgoja
boris.klancnik@cpi.si
5864 212
Leban, Igor, univ. dipl. inž., višji svetovalec področja III lesarstvo, tapetništvo, gradbeništvo, geodezija in varstvo okolja; vodenje in koordinacija srečanj in tekmovanj dijakov igor.leban@cpi.si   5864 224
dr. Lovšin, Miha,višji svetovalec področja III
uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija
miha.lovsin@cpi.si
5864 220
Majkus, Davorin, univ. dipl. inž., višji svetovalec področja III elektrotehnika, mehatronika, računalništvo, koordinacija dela študijskih skupin
davorin.majkus@cpi.si 5864 209
Meserko, Vanja, univ. dipl. soc, višja svetovalka področja III Program ESS - Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016 - 2022
vanja.meserko@cpi.si
5864 262
Patafta, Tatjana, univ. dipl. inž., višjasvetovalka področja III tekstil, usnjarstvo, oblikovanje in fotografija, koordinacija gradiv za SSPSI
tatjana.patafta@cpi.si   5864 246
mag. Ravbar, Jana, višja svetovalka področja III ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost, podjetnost in samoiniciativnost jana.ravbar@cpi.si   5864 222
Šibanc, Marija, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja III strojništvo in rudarstvo, metalurgija marija.sibanc@cpi.si   5864 215
Urh, Valter, mag. dediščinskega turizma, višji svetovalec področja III projekti ESS MIZŠ
valter.urh@cpi.si
5864 255
dr. Turičnik, Alenka, višja svetovalka področja III kemija, gumarstvo, steklarstvo in optika, tiskarstvo in papirništvo, farmacija alenka.turicnik@cpi.si 5864 214
Žveglič, Mihaela, univ. dipl. zgod. in filozof., višja svetovalka področja III
projekti ESS MIZŠ
mihaela.zveglic@cpi.si
5864 235

PODPORNE SLUŽBE

Bandelj, Elido, univ.dipl. inž. fizike, direktor vodenje podpornih služb elido.bandelj@cpi.si 5864 202
Čuk, David, hišnik hišnik david.cuk@cpi.si

Gubenšek, Maja, univ. dipl. soc., poslovni sekretar VII/2
služba za splošne in kadrovske zadeve
maja.gubensek@cpi.si
5864 229
Hajsek, Damjan, inž. elekt., sistemski administrator IKT sistemska podpora   5864 267
Kuraja, Suzana, ekon. teh., področni referent glavna pisarna CPi in administrativna pomoč Središču za povezovanje izobraževanja in trga dela
suzana.juric@cpi.si 5864 263
Novakovič, Ljubica, ekon. teh., računovodja VII/2 računovodstvo ljubica.novakovic@cpi.si   5864 221
Navse, Vida, dipl. upr. org., poslovna sekretarka VII/1
tajništvo direktorja, odnosi z javnostmi vida.navse@cpi.si   5864 217
Rus , Diana, ekon. teh., področni referent računovodstvo diana.rus@cpi.si 5864 230
Vidmar, Tanja, ekonom. teh., področni referent glavna pisarna CPI tanja.vidmar@cpi.si 5864 201