Kontaktni podatki zaposlenih

Ime in priimek: Področje dela: e-pošta: Telefon (01):

VODSTVO CENTRA

Bandelj, Elido, univ.dipl. inž. fizike, direktor vodenje CPI elido.bandelj@cpi.si 5864 202
Marentič, Urška, prof., področna podsekretarka
namestnica direktorja
urska.marentic@cpi.si
5864 249

SREDIŠČE ZA PODPORO IN VODENJE PROJEKTOV

Hribar, Urška, univ. dipl. inž. graf. teh., področna referentka
projetki ESS
urska.hribar@cpi.si
5864 278
Mrzel, Tina, univ. dipl. ekon., višja svetovalka področja III koordinatorka ESS projektov tina.mrzel@cpi.si 5864 242
Šuligoj, Jure, univ. dipl. inž. gozd., višji svetovalec področja III
koordinator projektov VŽU in Erasmus+
jure.suligoj@cpi.si
5864 265

SREDIŠČE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJNE STRATEGIJE

Mali, Darko, univ. dipl. teol., področni podsekretar
vodenje središča - ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, samoevalvacija šol
darko.mali@cpi.si
5864 218
Bauman, Barbara, univ. dipl. ped., višja svetovalka področja III spremljanje uvajanja izobraževalnih programov barbara.bozic@cpi.si   5864 216
Hergan, Mateja, univ. dipl. filozof, višja svetovalka področja III projekti Erasmus +
mateja.hergan@cpi.si
5864 223
mag. Klarič, Tina, višja svetovalka področja III spremljanje uvajanja izobraževalnih programov tina.klaric@cpi.si   5864 245
Knavs, Simona, univ. dipl. ped. in prof. teol., višja svetovalka področja III projekt ESS-ŠR
simona.knavs@cpi.si 5864 208
Lenič, Špela, univ. dip. ped., višji svetovalec področja III projekti Erasmus +
spela.lenic@cpi.si
5864 276
Pogačnik Nose, Špela, univ. dipl. antrop. in soc., višja svetovalka področja III
vodenje projekta Europass
spela.pogacnik@cpi.si
5864 227
Škapin, Danuša, prof., višja svetovalka področja III
učna-didaktična gradiva in publicistična dejavnost
danusa.skapin@cpi.si
5864 210
Šlander, Metka, prof., bibliotekar, višja svetovalka področja III Nacionalni observatorij - sodelovanje s CEDEFOP, knjižnična dejavnost meta.slander@cpi.si   5864 207 
Zupanc, Breda, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja III ocenjevanje znanja in zaključevanje breda.zupanc@cpi.si
breda.zupanc@zrss.si  
02/3208 068
5864 262

SREDIŠČE ZA POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA IN TRGA DELA

Marentič, Urška, prof., področna podsekretarka vodenje središča - poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, certifikatni sistem, slovensko ogrodje kvalifikacij
urska.marentic@cpi.si 5864 249
Drofenik, Klement, univ. dip. ped., višji svetovalec področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije klement.drofenik@cpi.si
5864 206
Komprej, Marjana, univ. dipl. slov., višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije marjana.komprej@cpi.si 5864 261
Košorok, Boštjan, univ. dipl. ped., višji svetovalec področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije bostjan.kosorok@cpi.si 5864 269
Kunčič Krapež, Barbara, univ. dipl. soc., višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije, povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja barbara.kuncic@cpi.si   5864 253
mag. Logar, Tanja, višja svetovalka področja III
nacionalno informacijsko središče
tanja.logar@cpi.si
5864 268
dr. Mikulec, Borut, Višji svetovalec področja III
slovensko ogrodje kvalifikacij, od dne 1. 10. 2016 dalje ni več zaposlen na CPI-ju, nadomešča ga Nika Mustar
 
5864 244
Mustar, Nika, univ. dipl. soc., višja svetovalka področja III
poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije nika.mustar@cpi.si
5864 244
Sladojević, Aleksandar, mag. posl. ved, višji svetovalec področja III projektna pisarna ESS MDDSZ
aleksandar.sladojevic@cpi.si
5864 225
Stopar, Majda, dipl. inž. kmet. – agronomija, višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije majda.stopar@cpi.si 5864 258
mag. Štarkl, Darja, višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije darja.starkl@cpi.si   5864 228
mag. Velkov Rozman, Barbara, višja svetovalka področja III poklicni standardi, nacionalne poklicne kvalifikacije barbara.velkov@cpi.si   5864 270

SREDIŠČE ZA KURIKUL IN SVETOVANJE

Žnidarič, Helena, univ. dipl. inž., področna podsekretarka vodenje središča,
strokovna področja: kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo in gozdarstvo
koordinacija višjega strokovnega izobraževanja
helena.znidaric@cpi.si   
5864 238
mag. Češarek, Metod, višji svetovalec področja III strojništvo, metalurgija ter promet in zveze,  zdravstvo, kozmetika
metod.cesarek@cpi.si   5864 254
Čop, Jelka, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja III živilstvo in veterina, koordinacija Mape učnih dosežkov jelka.cop@cpi.si   5864 213
Grašič, Saša, univ. dipl. psih., višja svetovalka področja III usposabljanje učiteljev, zagotavljanje kakovosti
sasa.grasic@cpi.si 5864 226
Justinek, Anica, univ. dipl. ped. in prof. psih., višja svetovalka področja III razvoj strokovnih podlag za praktično izobraževanje, gostinstvo, turizem, frizerstvo, predšolska vzgoja
anica.justinek@cpi.si   5864 212
Kavnik, Katja, univ. dipl. ped., višja svetovalka področja III projekti Erasmus + in ESS
katja.kavnik@cpi.si 5864 277
Leban, Igor, univ. dipl. inž., višji svetovalec področja III lesarstvo, tapetništvo, gradbeništvo, geodezija in varstvo okolja; vodenje in koordinacija srečanj in tekmovanj dijakov igor.leban@cpi.si   5864 224
mag. Lovšin, Miha,višji svetovalec področja III
uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija
miha.lovsin@cpi.si
5864 220
Majkus, Davorin, univ. dipl. inž., višji svetovalec področja III elektrotehnika, mehatronika, računalništvo, koordinacija dela študijskih skupin
davorin.majkus@cpi.si 5864 209
Meserko, Vanja, univ. dipl. soc, višja svetovalka področja III Program ESS - Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016 - 2022
vanja.meserko@cpi.si
5864 262
Patafta, Tatjana, univ. dipl. inž., višjasvetovalka področja III tekstil, usnjarstvo, oblikovanje in fotografija, koordinacija gradiv za SSPSI
tatjana.patafta@cpi.si   5864 246
mag. Ravbar, Jana, višja svetovalka področja III ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost, podjetnost in samoiniciativnost jana.ravbar@cpi.si   5864 222
Šibanc, Marija, univ. dipl. inž., višja svetovalka področja III strojništvo in rudarstvo, metalurgija marija.sibanc@cpi.si   5864 215
dr. Turičnik, Alenka, višja svetovalka področja III kemija, gumarstvo, steklarstvo in optika, tiskarstvo in papirništvo, farmacija alenka.turicnik@cpi.si 5864 214
Žagar, Teja, univ. dipl. ekon., višja svetovalka področja III projekti Erasmus + in ESS
teja.zagar@cpi.si 5864 243

PODPORNE SLUŽBE

Bandelj, Elido, univ.dipl. inž. fizike, direktor vodenje podpornih služb elido.bandelj@cpi.si 5864 202
Bukač, Franjo, hišnik hišnik

Hajsek, Damjan, inž. elekt., sistemski administrator IKT sistemska podpora   5864 267
Vidmar, Tanja, ekonom. teh., področni referent
glavna pisarna CPI tanja.vidmar@cpi.si   5864 201
Kuder , Simona, univ. dipl. politolog, poslovna sekretarka kadrovske in splošne zadeve simona.kuder@cpi.si 5864 279
Kuraja, Suzana, ekon. teh., področni referent glavna pisarna CPi in administrativna pomoč Središču za povezovanje izobraževanja in trga dela
suzana.juric@cpi.si 5864 263
Novakovič, Ljubica, ekon. teh., računovodja VII/2 računovodstvo ljubica.novakovic@cpi.si   5864 221
Navse, Vida, dipl. upr. org., poslovna sekretarka tajništvo direktorja, odnosi z javnostmi vida.navse@cpi.si   5864 217
Rus , Diana, ekon. teh., področni referent računovodstvo diana.rus@cpi.si 5864 230