Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) se izvaja pri delodajalcih.

Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja obsegajo minimalni standard  teoretičnega in praktičnega znanja, ki  dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe.

Za  uspešno izvedbo izobraževalnega programa sta  zadolžena  in odgovorna oba socialna partnerja, šola in delodajalci. Pri delodajalcih se izvaja praktično usposabljanje z delom (PUD). Poleg praktičnih znanj in spretnosti dijak pridobi tiste spretnosti, ki jih v šolskih delavnicah ni moč pridobiti, predvsem:

  • socializacijo v delovnem okolju,
  • dinamiko realnega delovnega procesa,
  • skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Nujno je, da  pri izvedbi programa  šola in delodajalci tesno sodelujejo. Za povezovanje med njima  je zadolžen organizator praktičnega izobraževanja na šoli.

Pripravili smo Vodnik za organizatorje (odpri v Google Docs) v pomoč pri organiziranju praktičnega usposabljanja z delom ter drugih aktivnosti šole za sodelovanje z delodajalci. Prav tako smo pripravili Vodnik za mentorje dijakom, ki so na praktičnem usposabljanju z delom.

Vodnik za dijake  pa  je namenjen dijakom, da bi v večji meri lahko sami  prevzemali  del odgovornosti za svoje  izobraževanje in usposabljanje.  

 Priloge Vodnikom je gradivo, v katerih najdete  zbirko raznih  obrazcev, ki se trenutno uporabljajo na šolah za organizacijo in izvedbo  praktičnega usposabljanja z delom.

Vmesni preizkus  opravljajo dijaki z individualno učno pogodbo  po drugem letniku in je pogoj za napredovanje v višji letnik. Je preizkus uspešnosti praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.


Oseba za stike:
Boris Klančnik
Višji svetovalec za področja I