Informativna gradiva

Namenjena so učencem in njihovim staršem, vsebujejo pa ključne informacije o možnostih srednješolskega izobraževanja. Hkrati so informativna gradiva namenjena tudi vsem kariernim svetovalcem kot pripomoček pri celostnem svetovanju mladim pred izbiro srednje šole.

Žabica je igra, ki omogoča učencem, da na kreativen način odkrivajo prednosti različnih poklicev, spoznavajo nove poklice in si s tem olajšajo odločitev za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot. Na voljo sta dva tipa žabic, od katerih vsaka predstavlja šestnajst poklicnih področij.

(Za)varovalna polica je namenjena staršem učencev, ki so pred izbiro srednje šole. Gradivo odkriva bistvene prednosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in hkrati poudarja pomen izobraževanja kot naložbo v varno prihodnost.

Razglednice s šestnajstimi motivi predstavljajo različna poklicna področja. Namenjena so vsem, ki jim je mar za svojo kariero in za kariero svojih bližnjih. Poleg tega, da se lahko uporabljajo za pošiljanje sporočil po pošti, jih je možno uporabiti za marsikaj drugega.

Mapa Poklicni kažipot je namenjena učencem pred izbiro srednje šole in njihovim staršem.  V mapi je tudi kratka zloženka o tem, kaj je potrebno vedeti pred izbiro srednje šole. Mapa ima praktično vrednost, saj se vanjo lahko shranjuje vse informacije o nadaljnjem šolanju, lahko pa postane tudi učenčev prvi portfolijo.

Vsa informativna gradiva si lahko ogledate na Facbooku in jih naročite v tiskani obliki na spodnjem naslovu.

Kontakt:
mag. Miha Lovšin
Telefon: 015864220
E-pošta: miha.lovsin@cpi.si