EVROPSKI KREDITNI SISTEM V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ECVET)

Je nov evropski instrument za spodbujanje medsebojnega zaupanja in mobilnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju.

Razvile so ga države članice v sodelovanju z Evropsko komisijo; Evropski parlament in Evropski svet pa sta ga potrdila.

Države članice se lahko o uvajanju in uporabi ECVETa odločajo prostovoljno.

ECVET – INSTRUMENT ZA MOBILNOST IN PRIZNAVANJE

Namen ECVET-a je, omogočiti priznavanje dosežkov, ki jih je dijak pridobil v času mobilnosti in sicer z ustvarjanjem skupnega jezika in zaupanja med izvajalci programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Namen ECVET-a je podpirati priznavanje rezultatov učenja, ki jih je posameznik pridobil na izmenjavi znotraj države ali med državami, brez podaljševanja izobraževanja ali učne poti posameznika.

ECVET ZA VREDNOTENJE MOBILNOSTI

ECVET pripomore k vključevanju priznanih rezultatov učenja v času mobilnosti v posameznikovo učno pot. Delodajalci lažje razumejo kvalifikacije, ki jih je posameznik pridobil v tujini. Izboljša se tudi kredibilnost mednarodnega izobraževanja z dokumentiranjem vsega, kar se je posameznik naučil v drugi inštituciji.

ECVET ZA SPODBUJANJE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

ECVET podpira fleksibilizacijo poti za pridobitev kvalifikacije in izboljša možnosti za razvoj vseživljenjskega učenja. Olajša postopke priznavanja rezultatov učenja, ki jih je dijak ali odrasla oseba pridobil v drugih učnih okoljih – lahko v drugih državah, različnih inštitucijah ali sistemih pa tudi učenje v formalnem, neformalnem ali in-formalnem učnem okolju.

ECVET ZA POVEČANJE PRIVLAČNOSTI POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

Izvajalci programov srednjega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja lahko omogočijo svojim učencem usposabljanje v tujini in tako obogatijo vsebino izobraževalnega programa in povečajo privlačnost izobraževalnega programa. ECVET lahko izboljša možnosti sodelovanja med podjetji in šolami saj omogoča transparenten način dokumentiranja vsega, kar se je posameznik naučil pri delodajalcu.

ECVET TEMELJI NA:

  • Rezultatih učenja, ki so zapisi znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih lahko posameznik doseže v različnih učnih okoljih.
  • notah rezultatov učenja, ki so sestavni deli kvalifikacije. Enote lahko ocenjujemo, vrednotimo in priznavamo.
  • Kreditnih točkah, ki so dodatne informacije o enotah rezultatov učenja in kvalifikacijah v numerični obliki.
  • Kreditih, ki so podeljeni kandidatu za znanje, ki je bilo preverjeno in je dokumentirano. Krediti so prenosljivi v druge kontekste, kandidat jih lahko nabira in tako pridobi kvalifikacijo, ki temelji na standardu kvalifikacije in v skladu z zakonodajo države, v kateri se pridobiva kvalifikacija.
  • Medsebojnem zaupanju in partnerstvu med sodelujočimi organizacijami in se odražata v Memorandumu o sodelovanju in Učnem dogovoru.

Zgibanka v PDF