Modularizacija in priznavanje osnovnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja preko sistema ECVET in EQF

Za olajšanje dostopa ljudem z motnjami in učnimi težavami, osebam z migracijskim ozadjem, osipnikom in ljudem iz družbenih okolij z nizko stopnjo izobrazbe do poklicnega in vseživljenjskega izobraževanja je programe usposabljanja treba prilagoditi potrebam teh učencev oziroma razviti učne programe, prilagojene tem ljudem. Projekt EQF meets ECVET bo uporabil model, razvit v predhodnem projektu, ki omogoča učenje korak za korakom, prikazuje učne izide (Learning Outcomes – LEOs) potrjenih enot, ki jih vrednoti in ponuja bolj individualno učno pot, ki bi lahko privedla tudi do potrdila o končanem celotnem programu poklicnega izobraževanja in usposabljanja.


Cilj projekta je prenos rezultatov iz projekta "NQF Inclusive" na partnerske organizacije v Italiji, Nemčiji in Sloveniji. Nadalje bo zasnovan model za modularizacijo osnovnih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja z uporabo sistema ECVET. Ta model omogoča oblikovanje programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v posamezne smiselne enote (glede na merila, kot so zmogljivost učenca, uporabnost na trgu dela, itd.). Vsaka enota bo opisana kot skupek učnih ciljev (UC) skladnih z deskriptorji za posebno raven Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK).

To moduliranje bo vzorčno uporabljeno na 4 programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, opredeljenih v Nacionalnem ogrodju kvalifikacij (NOK) na ravneh 1 in/ali 2.

Poleg tega se bo skupaj z nacionalnimi organi, ki delujejo na področju NOK v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji pripravil model za dodeljevanje in priznavanje kvalifikacij. To sodelovanje povečuje možnosti za nadaljnje izvajanje tega modela za priznavanje enot kvalifikacij v nacionalnih izobraževalnih sistemih; kar olajšuje dostop do vseživljenjskega učenja kot tudi do trga dela za prikrajšane učence.


Rezultati, ki so na voljo kot priročnik in CD:

 • raziskovalno poročilo o dejanskem stanju NOK / priznavanje neformalnega učenja in ECVET v Avstriji, Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Evropski ravni,
 • modularizirani programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja za slaščičarja v Avstriji, natakarja v Sloveniji, izvajalca cateringa v Italiji in industrijsko šiviljo na ravni NOK 1. in/ali 2. stopnji,
 • model za modularizacijo osnovnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravneh NOK 1 in 2,
 • model za dodelitev in priznavanje enot poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravneh NOK 1 in 2.


Partnerji

 • Nosilec projekta: Chance B, Gleisdorf, Avstrija
 • P1: Varstveno delovni center Polž, Maribor, Slovenija
 • P2: FormAzione Co&so Network, Firence, Italija
 • P3: Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH, Traunreut, Nemčija
 • P4: Center za poklicno izobraževanje in raziskave na Univerzi Vytautas Magnus, Kaunas, Litva
 • P5: EASPD, Bruselj, Belgija

Pridruženi partnerji:

 • -    Federal Ministry of Education, the Arts and Culture, Austrija
 • -    Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Slovenija
 • -    Regione Toscana - Settore Formazione e Orientamento, Italija


CPI je pridružen partner v projektu, katerega glavna naloga je svetovanje pri pripravi poklicnih kvalifikacij na 1. in 2. ravni zahtevnosti ter njihovega vključevanja v sistem NPK in SOK.


Trajanje projekta

oktober 2013 do september 2015

Več o projektu: http://www.eqfmeetsecvet.eu/eqf-ecvet-sl


Kontaktna oseba

Urška Marentič

Urska.marentic@cpi.si, tel: 01/58 64 249