eVET Ready

 

Namen projekta je opremiti poklicne in srednje strokovne šole z uporabnim orodjem, ki jim bo omogočal samo-evalvacijo pripravljenosti za e-izobraževanje z dvema poglavitnima ciljema:

 1. Povečati zmožnost poklicnih in srednjih strokovnih šol za izvajanje e-izobraževanja z dviganjem zavedanja po potrebnem sistematičnem pristopu k uvajanju e-izobraževanje v poklicne in srednje strokovne šole;
 2. Povečati zmožnost partnerskih institucij, zlasti organizacije za usposabljanje, za podporo razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo e-izobraževanja.

Cilji projekta:

 • Izpeljati vse zastavljene mobilnosti posameznih partnerjev;
 • Oblikovati in izdelati samo-evalvacijsko orodje;
 • Oblikovati in izdelati Priporočila za aktivnosti in nadaljnje za šole v smeri integracije e-izobraževanja v poklicne in srednje strokovne šole;
 • Možna uskladitev evropskih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bi lahko omogočila pridobitev kompetenc, ki veljajo v večini evropskih trgov (posredni cilj).


Partnerji v projektu:

V projektu sodeluje 7 partnerjev iz 6 evropskih držav: Hrvaška, Nemčija, Poljska, Litva, Belgija in Slovenija:

 • Croatian Academic and Research Network - CARNet, Zagreb
 • Bundesverband Berufliche Qualifizierung e.V., Gladbeck
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Krakow
 • Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Technology and Business school, Varena
 • Université de Liège - IFRES - LabSET department, Liege
 • BELGIAN NETWORK FOR OPEN AND DIGITAL LEARNING, Gent
 • Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Rezultati projekta:

Dodatne informacije o projektu se nahajajo na spletni strani projekta

http:www.evet-ready.eu

Trajanje: 24 mesecev (1.8.2011 - 31.7.2013)


Odgovorna oseba:
Tanja Logar