GLAZIER – Izzivi prihodnosti

GLAZIER – Future Challenges

Projekt je zasnovan na podlagi zaznanih izjemnih težav na področju razvoja znanja za potrebe steklarske panoge, saj izobraževalni programi srednješolskega izobraževanja beležijo negativen trend vpisa. Dolgoročno se želi zagotoviti, da bo steklarstvo v Slovenji kljub globalizacijskim tokovom ohranjalo svojo konkurenčnost in zaposlenost delavcev. Namen projekta je izboljšanje dostopa do sistema formalnega izobraževanja, zmanjšati primanjkljaj znanj v steklarskih podjetjih, usposabljati za nove tehnologije in priznavati neformalno pridobljeno znanje v steklarstvu. Povečuje se prepoznavnost in zanimivost steklarskih poklicev med mladimi. Hkrati je program priložnost za brezposelne in starejše zaposlene za reintegracijo na trg dela.


Cilji

 • razviti PIU (novi načini dela, metode, povezovanje novih partnerjev);
 • razviti evropsko dimenzijo v PIU (preglednost in primerljivost kompetenc);
 • povečati privlačnost PIU za mlade – izboljšati dostopnost do PIU;
 • pomagati posamezniku pri poklicnem razvoju;
 • vzpostavljati evropsko sodelovanje na področju steklarstva – prenosi dobrih praks;
 • ohranjati delovna mesta;
 • pomagati izobraževalnim ustanovam, gospodarstvu in drugim deležnikom pri izboljšanju delovanja;
 • pri zaposlenih vzbuditi zavedanje o tem, da je znanje ključnega pomena za uspešno delovanje steklarskih podjetij v evropskem prostoru;
 • pripraviti koncept za izobraževanje naslednjih generacij;
 • zapisati »prikrito znanje«.

Aktivnosti

 1. prenova poklicnega standarda in kataloga za NPK za steklopihalca in steklobrusilca;
 2. izdelati program usposabljanja za NPK;
 3. izdelati gradivo za programe usposabljanj z zapisom »prikritih znanj«;
 4. izvedba posvetov in pospešitev skupinskega reševanja problemov in izmenjava izkušenj;
 5. zaključna konferenca;
 6. diseminacija projekta.

Partnerji

 • Nosilec projekta: Ljudska univerza Šentjur, Slovenija
 • P1: Steklarna Rogaška d.d., Rogaška Slatina, Slovenija
 • P2: Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana, Slovenija
 • P3: Glasfachschule Zwiesel Staatliches Berufsbildungszentrum für Glas, Zwiesel, Nemčija
 • P4: Progetto Mosaico Più S.R.L. Spilimbergo, Italija
 • P5: EDUCA – vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Češka

Trajanje projekta

oktober 2013 do september 2015

Več o projektu: http://www.glazier-project.eu/

Kontaktna oseba

Urška Marentič

Urska.marentic@cpi.si, tel: 01/58 64 249