VET- Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements: Q-Placements Model

Povezovanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja z delom (PUD) je eno izmed pomembnejših področij za uvajanje mladih v delovni proces in njihovo zaposlovanje. Zagotavljanje kakovosti izvedbe usposabljanja temelji na skupnem razumevanju vseh sodelujočih o pomembnosti posameznih vlog v postopku, ki pa nikakor tudi ne zagotavlja predvidenega uspeha. Projekt se loteva problematike PUD – a z analizo trenutnega stanja PUD v državah partnerskih organizacij, predstavitvijo vodnika za organizatorje PUD in mednarodno delavnico, ki bo povezala organizatorje PUD v mednarodnem okolju.


V projektu sodeluje 6 organizacij iz štirih različnih držav: Španija, Latvija, Nizozemska in Slovenija.


Cilji in namen projekta

  1. vzpostaviti in dokazati povezave med kakovostjo prakse poklicnega izobraževanja, vajeništva in celotnih sistemov zagotavljanja kakovosti poklicnega izobraževanja;
  2. promocija sodelovanja med gospodarstvom in sektorjem za zagotavljanje kakovosti  poklicnega izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu;
  3. Zagotavljanje kakovosti nastanitev dijakov praktičnega usposabljanja z delom na podlagi predlaganega modela;
  4. Vzpostavitev in spodbujanje nacionalnih in evropskih ravni partnerstva s podjetji poklicnega izobraževanja in usposabljanja


Aktivnosti

  1. Analiza aktualnega stanja PUD – a v domačem okolju, prepoznavanje ovir za kakovostno prakso poklicnega izobraževanja in usposabljanja v partnerskih državah, vzpostavitev partnerstva med predstavniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter predstavniki podjetij (vključno z mednarodnimi);
  2. na podlagi obstoječega modela dobre prakse razviti pristop in vsebino usposabljanja za zagotavljanje kakovosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izpeljava mednarodne delavnice;
  3. Testiranje /pilotiranje pristopa znotraj podjetja - Partnerstva poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
  4. Povezovanje v mrežo socialnih partnerjev, ki v svoji praksi upoštevajo načela zagotavljanja kakovosti pri PUD;
  5. Spodbujanje in seznanjanje s projektnim modelom uvajanja kakovosti v PUD, izobraževalni seminarji za skupine organizatorjev PUD – a.


Trajanje

1. 10. 2013 – 1. 11. 2015.                               


Več o projektu www.qualityplacements.eu.


Kontaktna oseba

Boštjan Košorok
(01) 5864 269