YOUR ECVET

Projekt YOUR ECVET spada pod projekte prenosa inovacij v okviru programa Leonardo da Vinci in je idejno izšel iz projekta FINECVET (www.finecvet.fi). V projektu sodeluje 14 partnerjev iz 6 držav EU in sicer:

 • Luua Forestry School, Estonija
 • Salpaus Further Education, Finska
 • South Savo Vocational College, Finska
 • Tampere College, Finska
 • Jyväskylä Educational Consortium, Finska
 • Arbeit und Leben Hamburg e.V., Nemčija
 • Onderwijsgroep Tilburg, Nizozemska
 • ROC RIJN IJssel, Nizozemska
 • Wellant College, Nizozemska
 • Albeda College, Nizozemska
 • ROC Eindhoven, Nizozemska
 • Center za poklicno izobraževanje, Slovenija
 • Tehniški šolski center – Nova Gorica, Slovenija
 • Escuela Profesional Comarcal Lea Artibai S.Coop, Španija
 • San Viator, Španija

Trajanje projekta je od oktobra 2011 do septembra 2013. Projektni sestanki bodo potekali na Finskem, Nizozemskem, v Španiji in Sloveniji.
Partnerji v projektu Your ECVET so že zgradili trdno mednarodno mrežo za delovno prakso svojih učencev v tujini. V zadnjih letih so bile izvedene številne izboljšave, ki so pripomogle k boljšemu razumevanju in uveljavljanju mednarodne prakse. Partnerji se bodo osredotočili predvsem na potrditev učnih rezultatov pridobljenih v mednarodni mobilnosti na različnih področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja z uporabo ECVET orodij.


Cilji projekta

 • izboljšanje priznavanja učnih izidov, pridobljenih v tujini
 • Izboljšanje kakovosti in vrednosti mednarodne mobilnosti
 • Eksperimentirati z ECVET osnovnimi orodji v mednarodnih izmenjavah
 • Testiranje ECVET orodij s študenti/dijaki v času mobilnosti


Predvideni rezultati projekta

 • Opis učnih enot v različnih sektorjih poklicnega izobraževanja
 • Priročnik z modeli ECVET ključnih instrumentov
 • Smernice o uporabi sistema ECVET v praksi 
 • Izkušnje, pridobljene v času testiranja


Ključni instrumenti

 • Memorandum o sodelovanju
 • Učni dogovor
 • Opis učnih enot
 • Prenos kreditov

Rezultati projekta


Stran projekta: www.your-ecvet.eu 


Kontaktna oseba na CPI-ju: Darko Mali (darko.mali@cpi.si)


Uporabne povezave: www.cmepius.si/ecvet, http://www.ecvet-projects.eu/