EQF – FRAME

Fleksibilne reference in metode ocenjevanja v evropskem kvalifikacijskem okviru

Cilji projekta

Cilj projekta je umestitev kvalifikacij in kompetenc, pridobljenih v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja iz področja turizma v Evropski referenčni okvir (EQF). Namen usklajevanja referenčnega okvirja z programi poklicnega in strokovnega izobraževanja je priprava študije za uporabo EQF na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v turizmu.

Aktivnosti

 • Primerjalni pregled obstoječih kvalifikacij v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju turizma,
 • izdelava zglednega formata skupnih kriterijev ter osnovnih principov za prilagoditev referenčnega okvirja obstoječim poklicnim in strokovnim kvalifikacijam na področju turizma,
 • organiziranje ter priprava praktičnega priročnika in zgoščenke, z namenom povezovanja obstoječih/razvijajočih se kvalifikacij z EQF na primeru študije projekta.

Partnerji v projektu

 • Malta Qualification Council, Ministry of Education, Youth and Employment, (Ministrstvo za izobraževanje, mladino in zaposlovanje) Malta.
 • Organization for Vocational Education and Training, Ministry of National Education and Religious Affairs, (Ministrstvo za izobraževanje in religiozne zadeve) Grčija.
 • Directorate – General for Vocational Education and Training, (Direktorat za poklicno izobraževanje in usposabljanje) Španija.
 • 3s Research Laboratory, Avstrija.
 • ECOSTANT – Strategia per I-Industria Turistica – Bologna, Italija.
 • Center RS za poklicno izobraževanje, Slovenija.

Ciljna skupina

 • Udeleženci poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Učitelji, predavatelji, mentorji, inštruktorji.
 • Udeleženci poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju turizma, ki so zainteresirani v prevod pridobljenih kompetenc v obliko EQF.
 • Zakonodajalci ter glavni akterji, ki sodelujejo pri razvoju in implementaciji referenčnega okvirja v sistem izkazovanja kvalifikacij in kompetenc.
 • Delodajalci, ki nudijo možnost testiranja uporabnosti referenčnega okvirja.  

Rezultati

 • Priprava primerjalne študije obstoječih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter njihovega akreditiranja v turizmu.
 • Izdelava analize EQF in njegove terminologije z namenom priprave priročnika uporabe EQF za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja v turizmu.
 • Pretvorba rezultatov poklicnih in strokovnih študij na področju turizma v predlagane referenčne stopnje.
 • Izdelava priročnika in zgoščenke, ki bosta namenjena praktični uporabi.     

Trajanje

Obdobje trajanja projekta je 24 mesecev (01. 01. 2007 - 31. 12. 2008).

Več podatkov lahko dobite na spletni strani www.cyberstream.gr.

 

Kontaktna oseba:
Boštjan Košorok
Višji svetovalec področja III
(01) 5864 227