Happy Farm

Izobraževanje za zagon in delo v okviru socialnega podjetništva – ekonomije na kmetiji in podeželju

Cilji

 • Preprečiti socialno izključenost in povečati možnosti zaposlitve za brezposelne.
 • Zvišati kakovost življenja ciljnim skupinam, najbolj ranljivim na trgu dela.
 • Zagotoviti nove zaposlitve za težje zaposljive osebe na rednem trgu dela
 • Povečati konkurenčnost težje zaposljivih ciljnih skupin na trgu dela.
 • Pripraviti strateške načrte za socialno podjetje na kmetiji in tako pomagali oživitvi podeželja. Načrt bo deloma temeljil na ekološkem kmetovanju, s čimer bomo prispevali k ekološkemu ozaveščanju javnosti.
 • Kmetija bo družbenemu okolju nudila kvalitetne storitve in s turistično, rekreacijsko ter izobraževalno ponudbo spodbujala zdravo preživljanje prostega časa.
 • S partnerstvom bomo okrepili evropsko dimenzijo ter izmenjali znanje in izkušnje.
 • Obveščati širšo javnost o rezultatih projekta in tako širiti primere dobre prakse.

 

Aktivnosti

 • Ustvarili bomo nove oblike zaposlovanj za težje zaposljive osebe na rednem trgu dela.  
 • Sestavili bomo 3 strateške načrte za socialno podjetje na kmetiji.
 • Pripravili bomo nov program usposabljanja, ki bo prilagojen ciljnim skupinam.
 • Pripravili bomo pregled sistemov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
 • Spodbujali zavest o oživljanju podeželja.
 • Spodbujali ekološko kmetovanje in zdravo življenje.  


Partnerji

 • Varstveno delovni center Polž Maribor, Slovenija
 • Center RS za poklicno izobraževanje, Slovenija
 • Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B – GmbH, Austrija
 • Büro für Intertationsprojekte, Austrija
 • EASPD – European Association of Service providers for Persons with Disabilities, Belgium
 • Donegal Cheese, Ireland
 • Szimmbiozis foundation, Hungary
   

Ciljna skupina

Najbolj ranljive skupine na trgu dela:

 • invalidi
 • osebe z upadom delovnih sposobnosti
 • brezposelni starejši
 • brezposelni mladi brez zaključene formalne izobrazbe
 • člane projektne skupine in pobudniki socialne ekonomije v partnerskih državah
 • posredno, širša skupnost in lokalno okolje

Rezultati

 • Izobraziti in usposobiti člane projektne skupine in potencialne izvajalce socialnega podjetništva za zagon in delo na kmetiji s turistično, rekreativno in izobraževalno ponudbo ter deloma ekološkim kmetovanjem. Ponudili bomo družbeno koristne storitve za dvig kakovosti življenja širšemu prebivalstvu.
 • Pripraviti kakovosten program usposabljanja za poklicno kvalifikacijo do 3. zahtevnostne stopnje, ki ga bo pozneje moč certificirati.
  Opraviti in objaviti analizo obstoječih certifikatnih programov za osebe s posebnimi potrebami.
 • Preveriti, če je prenos obstoječih programov usposabljanj med partnerskimi državami možen.
 •  Preveriti, ali je nov program usposabljanja moč certificirati v partnerskih državah.
 • Pripraviti 3 strateške načrte za socialno podjetje na kmetiji, ki bodo prilagojeni ciljnim skupinam. Načrti bodo temelj za zagon in delo v socialnem podjetju.
 • Eksperimentalno vpeljati segmente strateškega načrta za socialno podjetje na kmetiji.
 • Preveriti finančno izvedljivost strateškega načrta.


Eksperimentalno vpeljevanje segmentov novega programa usposabljanja


Rezultati bodo objavljeni na spletni strani projekta, na zgoščenki ter kot priročnik.

Trajanje

24 mesecev, od 20.10 2006 do 20.10.2008

Več informacij http://www.happy-farm.si/si/.

Kontaktna oseba:
Urška Marentič
Področna podsekretarka
(01) 5864 249