New Hospitality - Evropski delavci brez meja

Analiza in razvoj evropskega kvalifikacijskega sistema ter veščin v hotelirskem sektorju - tranparentnost in prepoznavanje brez meja

Pilotski projekt “New Hospitality” je financiran s strani Evropske Unije, kot del programa Leonardo da Vinci, začel pa se je prvega oktobra 2006. Projekt je bil zasnovan ter predstavljen v okviru prioritet programa Leonardo da Vinci pod naslovom “Promocija trasparentnosti poklicnih kvalifikacij”.

V svojem bistvu poziva k prepoznavanju in uresničevanju metodologij, instrumentov za kvaliteten posnetek stanja, primerjalnosti in promocije kvalifikacij ter kompetenc v hotelskem sektorju, s katerimi pripomore k njihovi boljši prepoznavnosti, priznavanju in prenosljivosti, zraven pa spodbuja zaposlitvene možnosti ter konkurenčnost sektorja v evropskem prostoru.

Cilji

  • Razvoj metodoloških inštrumentov za analizo in opis poklicev, profesij v hotelski industriji.
  • Definiranje primerljivih in skupnih kompetenc ter izvedba raziskave za njihovo testiranje – na področju učenja in na področju aktivnosti.
  • Promocija prepoznavnosti formalno in neformalno pridobljenih kompetenc, s pomočjo razvoja modela za njihov opis in katalogiziranje v okviru EUROPASS inštrumentarija.

Ciljno skupino projekta sestavljajo evropski delavci v hotelskem sektorju, izobraževanju in usposabljanju; na razpolago jim bo programska oprema (t.i. “New Hospitality Europass”), s pomočjo katere bo možno kakovostno zbiranje Evropskega življenjepisa - curriculum vitae (predvsem za področje individualnih kompetenc). S pomočjo takšnega programskega orodja bo mogoče zagotavljanje »berljivosti« zbranih informacij preko skupnega protokola razumevanja, jezika in pogojev.

Projektne aktivnosti se bodo razvijale v dvoletnem obdobju, katerih faze so:
1. Razvoj metodologije in raziskovalnega instrumentarija;
2. Ekonomska in kontekstualna analiza hotelskega sektorja držav partneric, oris referenčnega okvira ponudbe in povpraševanja, identifikacija obstoječih profesij, kompetenc ter sistemov za potrjevanje le-teh;
3. Izvedba terenske raziskave v hotelski industriji s pomočjo vprašalnikov, v katere bodo vključeni tako podjetniki kot delavci, nadalje pa razvoj nabora kompetenc, skladnih z novo evropsko direktivo na področju prepoznavanja kvalifikacij;
4. Intenzivna valorizacija (ovrednotenje) vseh faz projekta, z namenom vključevanja ciljne skupine v izmenjavo ter so-uporabo rezultatov.

Partnerji

  • Iz Italije: Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, Federalberghi; Unione Italiana Lavoratori (UIL) – Tu.C.S.
  • Iz Bolgarije: Chamber of Commerce and Industry; National Tourism Research Institute iz Malte: Institute of Tourism Studies; Malta Union of Teachers
  • Iz Romunije: Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricoltura; Transnational Association for Training and Vocational Mobility; Universitatea Ovidius Constanta- Facultatea de Stiinte Economice
  • Iz Slovenije: Center RS za poklicno izobraževanje; Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

Začetna konferenca projekta “NEW Hospitality”  (The kick-off conference) je potekala 17. novembra 2006 v mestu Assisi, Italija, prisotni pa so bili predstavniki združenj, organizacij in delavskih sindikatov, ki so najbolj zastopani v hotelski industriji.

Kontaktna oseba:
Barbara Kunčič
Višja svetovalka področja III
(01) 5864 253