Pro Mobility

Program promocije in podpore poklicne mobilnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Cilji projekta

Glavni namen projekta je omogočiti priznavanje mobilnosti v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja. Priznavanje mobilnosti se nanaša na praktično usposabljanje in izobraževanje v tuji državi za obdobje 3 do 12 mesecev ter s tem pridobljeno znanje in kompetence. V okviru projekta so zastavljeni kratkoročni in dolgoročni cilji:   

 • kratkoročni cilji:
  • ustanovitev nacionalnega odbora za poklicno mobilnost,
  • organizacija poskusnih projektov mobilnosti – izmenjav dijakov ter
 • dolgoročni cilji:
  • priznavanje mobilnosti kot sestavni del nacionalne strategije v poklicnem in strokovnem šolstvu,
  • mobilnost postane sestavni del kurikula v poklicnem in strokovnem šolstvu ter
  • uzakonitev mobilnosti v nacionalni šolski zakonodaji.

Aktivnosti

 • Ustanovitev nacionalnih odborov za poklicno mobilnost (Pro Mobility Committe),
 • nacionalno poročilo o evalvaciji izbranih projektov mobilnosti ter primerjalna analiza med sodelujočimi državami na projektu (Nemčija, Avstrija, Slovenija),
 • razvoj smernic mobilnosti,
 • priprava, izvedba ter evalvacija poskusnih namestitev,
 • postavitev spletne platforme za vsebino, ki pokriva cilje projekta,
 • evalvacija in nadzor projekta.

Partnerji v projektu

 • Wirtschaftskammer Osterreich, (Obrtna zbornica Avstrije) Avstrija
 • ATEMPO, (Center za spodbujanje mobilnosti ljudi z posebnimi potrebami) Avstrija
 • Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, (Ministrstvo za izobraževanje znanost in kulturo) Avstrija
 • Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, (Ministrstvo za gospodarstvo in delo) Avstrija
 • Fachverband der Friseure, (Združenje sekcije frizerjev) Avstrija
 • Fachverband Hotellerie,  (Združenje sekcije hotelirjev) Avstrija
 • Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, (Inštitut za raziskovanje kvalifikacij in usposabljanja) Avstrija
 • Internationaler Fachkrafteaustausch, (Mednarodna razvojna agencija) Avstrija,
 • Kammer für Arbeit und Angestellte, (Zbornica dela) Avstrija
 • Landesschulrat für Oberosterreich, (Strokovni odbor za izobraževanje) Avstrija
 • Austauschdienst, (Nacionalna Leonardo da Vinci agencija) Avstrija
 • Österreichischer Gewerkschaftsbund, (Avstrijsko trgovinsko združenje) Avstrija
 • Handwerkskammer für München und Oberbayern (Obrtna zbornica Nemčije za München in zgornjo Bavarsko) Nemčija
 • IHK München – Oberbayern (Industrijska zbornica za München in zgornjo Bavarsko) Nemčija
 • Stadt München (Mestna občina München, oddelek za izobraževanje) Nemčija
 • Wirtschaftsakademie Schleswig – Holstein, (Obrtna akademija Holstein) Nemčija
 • Center RS za poklicno izobraževanje, Slovenija
 • Šolski center Velenje, Slovenija
 • Obrtna zbornica Slovenije, Slovenija

Nosilec projekta v Sloveniji je Šolski center Velenje.    

Ciljna skupina

Ciljno skupino predstavljajo udeleženci začetnih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma in gostinstva, področju kemične industrije in področju frizerstva. V kolikor to ni možno se lahko discipline izobraževanja razširi na druga področja.

Rezultati 

 • Odbor za poklicno mobilnost (Pro Mobility Committee),
 • razvoj smernic za mobilnost:
  • evalvacija obstoječih namestitev (ocenjevalno orodje),
  • poskusne namestitve,
  • vodnik za mobilnost,
  • razvoj spletne vsebine.

Trajanje

Obdobje trajanja projekta je 21 mesecev (1. 12. 2007- 31. 8. 2007)

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.pro-mobility.net.

 

Kontaktna oseba:
Boštjan Košorok
Višji svetovalec področja III
(01) 5864 227