Evropski poklicni profil Ekološki predelovalec odpadkov

Recycling

Center RS za poklicno izobraževanje se je vključil v 2. fazo projekta Implementacija evropskega profila - Ekološki predelovalec odpadkov, ki poteka v okviru programa Leonardo da Vinci.

V prvi fazi projekta je bil na podlagi sistematičnih raziskav v Veliki Britaniji, Španiji, Grčiji in Nemčiji izdelan evropski profil Ekološkega predelovalca odpadkov, ki želi zmanjšati vrzel ustreznih kvalifikacij na področju gospodarjenja z odpadki v Evropi.

Projekt vodi univerza v Flensburgu. Poleg Slovenije in Nemčije v projektu sodelujejo še Grčija, Velika Britanija, Španija in Litva.

Naloge Slovenije

Slovenija ima kot partner v projektu naslednje naloge:

  1. Prevod vsebine evropskega profila za področje predelave odpadnih materialov v slovenščino.
  2. Predstavitev in seznanitev socialnih partnerjev in Ministrstva RS za okolje, prostor in energijo (MOPE) z vsebino projekta evropskega profila za področje predelave odpadnih materialov in umestitev v slovenski okvir.
  3. Priprava strokovnih izhodišč socialnih partnerjev in  MOPE za razvoj kvalifikacijske strukture za področje predelave odpadnih materialov in imenovanje delovnih teles oz. strokovnjakov za razvoj vsebin s strokovnega področja.
  4. Priprava analize trga dela za področje predelave odpadnih materialov v Slovenijo.
  5. Priprava načrta za razvoj kvalifikacijske strukture.
  6. Priprava kvalifikacijske strukture in definiranje vsebin poklicnih standardov za poklice s področja predelave odpadnih materialov.
  7. Izdelava didaktičnega koncepta in priprava izobraževalnega programa oz. kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za vsaj dve kvalifikaciji ter izpeljeva vseh ustreznih postopkov.
  8. Priprava didaktičnih gradiv za učitelje.
  9. Testiranje načel evropskega kreditnega sistema za poklicno in strokovno izobraževanje.

Člani projektnega tima

Več informacij o poklicnem profilu:

Kontaktna oseba:
mag. Slava Pevec Grm
Področna podsekretarka
(01) 5864 208