RECOMFOR

Recomfor predstavlja evropsko iniciativo po vzpostavitvi platforme koherentne mobilnosti med študenti, iskalci zaposlitve, delavci in vsemi tistimi, ki želijo nadgradnjo svojih poklicnih in osebnih kompetenc. Mreža mobilnosti povezuje predstavnike desetih evropskih držav s področja javnega in zasebnega partnerstva. V projektu RECOMFOR je cilj mobilnosti osredotočen na študente višjega strokovnega izobraževalnega programa iz področja mednarodnega trgovanja.     

PARTNERJI

 • CGI – France (Francoska konfederacija združenj predstavnikov mednarodne trgovine)
 • MEN  - France (Ministrstvo z aizobraževanje)
 • CIEP – France (Pedagoški center)
 • CEF - Belgija (izobraževalni center v Wallonia)
 • Generalitat de Catalunya (Ministrstvo za izobraževanje, regija Katalonija)
 • AGEFA-PME – France (Združenje za razvoj malega gospodarstva)
 • OEEK – Grčija (Nacionalni inštitut za poklicno in strokovno izobraževanje)
 • USR – Italija
 • CPV- Italija (Center za izobraževanje in usposabljanje)
 • KC Handel – Nizozemska (Centre za poklicno izobraževanje na področju trgovine)
 • Albeda College – Nizozemska (Centre za poklicno izobraževanje in usposabljanje)
 • FENEDEX – Nizozemska (Zunanje trgovinska federacija)
 • CECOA- Portugalska (Centre za poklicno izobraževanje)
 • CCP – Portugalska (Trgovinska zbornica)
 • NCTVET – Romunija (Nacionalni center za razvoj poklicnega izobraževanja)
 • CCIB – Romunija (Gospodarska in trgovinska zbornica Romunije)
 • CPU – Slovenija (Gospodarska zbornica Slovenije)
 • CNCCEF – Francija (Odbor za zunanjo trgovino)
 • IUFFP – Švica (Nacionalni inštitut za poklicno in strokovno izobraževanje)
 • SAK/CES – Švica (Mednarodno združenje za trgovino)
 • BTG Handel/ MBO raad - Nizozemska (Organizacija za centre usposabljanja)
 • IEFP – Portugalska (Zavod za usposabljanje in zaposlovanje)
 • EVTA - Belgija (Evropsko združenje za poklicno izobraževanje)

CILJ PROJEKTA

Glavni cilji projekta so naslednji:

 • priprava platforme za mobilnost študentov
 • priprava kriterijev za zagotovitev kvalitete mobilnosti 
 • zagotovitev tansparentnosti v certificiranju, izobraževalnih programih in sistemih ocenjevanja z ciljem razvoja priznavanja in prenosa kvalifikacij (ECVET)  

REZULTATI

 • strukturirana in organizirana mreža deležnikov, ki sodelujejo v pripravi mobilnosti po sistemu Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET)
 • priprava različnih scenarijev, ki spodbujajo mobilnost med izobraževalnimi centri
 • izdelana priporočila za vrednotenje, priznavanje in prenos kvalifikacij
 • izdelana priporočila za zagotavljanje kvalitete mobilnosti
 • priprava interaktivnega portala v podporo mobilnosti
 • izdelava priročnika za prenos znanj na druga interesna področja

TRAJANJE

Obdobje trajanja projekta je 24 mesecev (01.12.2008 - 30.11.2010). Več informacij o projektu lahko dobite na www.recomfor.eu .

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba je Boštjan Košorok.