Trainer Guide – a web-tool for in-company trainers

Vodnik za mentorje – spletno orodje za mentorje praktičnega usposabljanja

Cilj projekta je razviti spletno orodje »Trainer Guide – a web-tool for in-company trainers« (Vodnik za mentorje – spletno orodje za mentorje praktičnega usposabljanja). Ta priročnik bo temeljil na uspešnih rezultatih danskega projekta v katerem je bil pripravljen osnovni model, katerega načela se bodo prenesle v partnerske države.

Evropski vodnik za mentorje se bo razvijal v angleškem jeziku in bo predstavljal glavno različico za nacionalne vodnike za mentorje, ki bodo razviti v okviru projekta v vseh partnerskih državah. Evropski Vodnik za mentorje bo odseval prednosti, potrebe in razvojne možnosti v partnerskih državah. Na ta način bomo izmenjavali primere dobre prakse z drugimi evropskimi državami in širili nacionalne vodnike.
Partnerskih držav v tem projektu so države z dualnim sistemom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ali države, v katerih je v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja tudi del usposabljanja na delovnem mestu.
Partnerske države bo projekt zaključile z nacionalnimi različicami Vodnika za mentorje – vsaka v svojem jeziku.
Dolgoročna vizija je ustvariti trajnostno platformo za nadaljnje sodelovanje in usklajevanje med državami partnericami in drugimi evropskimi državami.

Cilji

Projekt bo imel vpliv na končne uporabnike v vseh partnerskih državah. Končni proizvodi - nacionalni Vodiči za mentorje – bodo v pomoč mentorjem v partnerskih državah pri usposabljanju svojih vajencev/pripravnikov, kakor tudi pri samem nadaljnjem usposabljanju mentorjev.

 • Vodič za mentorje kot spletno orodje bo olajšali pridobitev poklicnega znanja.
 • Vodič za mentorje bo spodbujal mentorjev osebni razvoj in nadaljnje usposabljanje.
 • Ključne osebe v sistemu poklicnega izobraževanja bodo podpirale podjetja in mentorje zaposlene pri njih pri iskanju in nadaljnjem širjenju nacionalnih ciljnih skupin.
 • Glede na rezultate pripravljalnega partnerskega srečanja so naloge in potrebe mentorjev precej univerzalne. Z izdelavo Evropskega Vodiča za mentorje lahko mentorjem tudi pokažemo možnosti za njihovo poklicno mobilnost.

Partnerji

 V projektu sodeluje 7 partnerjev iz različnih evropskih držav.

 • Iz Danske, ki je tudi vodja projekta: Multidisciplinary University College of Copenhagen / Danish School of Public Administration
 • Iz Nemčije: DIHK - Gesellschaft für berufliche Bildung, Organization zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
 • Iz Danske: Danish TrainerGuide Association, represented by The Educational Secretariat of Industries
 • Iz Nizozemske: Centre of expertise on vocational education, training and labour market for the technical field
 • Iz Turčije: Muğla University, Technical Education Faculty
 • Iz Finske: HAMK University of Applied Sciences
 • Iz Slovenije: Center RS za poklicno izobraževanje

Rezultati projekta

 • Oblikovanje Evropskega Vodiča za mentorje v obliki spletnega orodja,
 • Oblikovanje nacionalnih Vodičev za mentorje (slovenski TrainerGuide),
 • Izboljšanje danskega Vodiča za mentorje,
 • Vzpostavitev mreže za izmenjavo dobre prakse v duhu visoke kakovosti usposabljanja v podjetjih.

Trajanje

Oktober 2008 do december 2010

Kontaktna oseba:
mag. Tanja Logar
Višja svetovalka področja III
(01) 5864 268