VET-CERT – kvalifikacija-pot do kakovosti

Projekt VET-CERT je kot eden od projektov Leonardo da Vinci / EQAVET prispeval k nadaljnji profesionalizaciji vodij kakovosti z razvojem priporočil za kompetenčne profile, podporne modele usposabljanja in za sam koncept certificiranja, pri čemer bodo predhodno pridobljene kompetence osebja za kakovost pregledne in priznane.

Vodje kakovosti na šolah se v svojem začetnem izobraževanju in v nadaljnjem strokovnem usposabljanju srečujejo s pomembnimi in zahtevnimi vprašanji. Za soočanje z izzivi so potrebne oz. obvezne tako strokovne kot tudi osebnostne kompetence.

Slovenija (CPI) je bila tiha partnerica v projektu VET CERT, ki so ga vodili Avstrijci. V projektu so bili razviti:

 • Profili kompetenc oseb, odgovornih za razvoj in zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in sicer: vodij kakovosti v šolah za poklicno izobraževanje, ravnateljev, šolskih inšpektorjev. Koncept certificiranja predpostavlja možnost priznavanja  pridobljenega znanja ne glede na to, ali je bila pot formalna, neformalna ali informalna.
 • Okvirni kurikul za usposabljanje skupaj s konceptom certificiranja znanja, ki  je pripravljen za dve različni ciljni skupini in je tudi kreditno ovrednoten.  Usposabljanje s petimi moduli je namenjeno vodjem kakovosti na šolah (12 KT), usposabljanje ravnateljev in šolskih inšpektorjev pa je zgrajeno iz dveh modulov  (6 KT). Obema ciljnima skupinama je en modul skupen.
Avstrijci bodo opisani model usposabljanja in certificiranja znanja na področju razvoja in zagotavljanja kakovosti implementirali v svoj nacionalni sistem izobraževanja in usposabljanja učiteljev, in sicer tako v začetno izobraževanje kot tudi v nadaljnje strokovno usposabljanje učiteljev.

Trajanje projekta: Februar 2011 – Januar 2013

Partnerji v projektu

Avstrijski partnerji:

 • öibf  
 • 3s research laboratory
 • HTL Steyr  
 • University of Graz, Department of Business Education and  Development
 • ARQA-VET (Koordinator projekta)  

Mednarodni partnerji:

 • BiBB - Federal Institute for VET, Nemčija
 • FETAC - Further Education and Training Awards Council, Irska  
 • CPI – Center RS za poklicno izobraževanje  

Pridruženi partnerji:

 • The Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture - General Directorate II for VET
 • University College of Teacher Education Burgenland
 • Austrian Chamber of Labour, Dunaj
 • Austrian Federal Economic Chamber
 • The bfi Vocational Training Institute

Stran projekta: www.vet-cert.at  

Kontaktna oseba na CPI-ju: Darko Mali (darko.mali@cpi.si)  in Aleksandra Grašič (sasa.grasic@cpi.si)

Uporabne povezave: http://eqavetprojects.eu/toolbox/, http://www.eqavet.eu