Učbeniki

Za prenovljena izobraževalna programa so v okviru različnih projektov nastala predvsem učna gradiva za različne strokovne module. Gradiva objavljamo v nadaljevanju, bazo učnih gradiv pa bomo še dopolnjevali z gradivi, ki bodo še nastala.

MIZAR, TAPETNIK - strokovni modul OSNOVE LESARSTVA

MIZAR - strokovni modul OBDELAVA LESA

MIZAR - strokovni modul OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

MIZAR - strokovni modul STAVBNO POHIŠTVO

MIZAR - strokovni modul BIVALNO POHIŠTVO

MIZAR - strokovni modul SNOVANJE IZDELKA

TAPETNIK - strokovni moduli 


Save