Aktivnosti in tekmovanja

Posamezne šole s področja prometa in logistike sodelujejo v različnih izobraževalno-sejemskih prireditvah in so aktivne v mednarodni dejavnosti. Šole vzdržujejo stike s podjetji s področja prometa in logistike in se vključujejo v dogajanja v lokalnem okolju.

Šole se srečujejo na letnem srečanju Logističnih šol. Srečanje je sestavljeno iz tekmovalnega in zabavnega dela. Srečanje v letu 2014 bo na Šolskem centru Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko.