Študijske skupine

Na področju prometa in logistike delujeta dve študijski skupini.

V študijski skupini za pomorstvo delujejo učitelji strokovnih predmetov v programih Plovbni tehnik in Ladijski strojni tehnik. Študijska skupina ima sedež na Pomorskem in tehniškem izobraževalnem centru Portorož.

V študijski skupini za Logistiko in promet delujejo učitelji, ki poučujejo strokovne predmete v programu Logistični tehnik. Študijska skupina ima sedež na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko.

Na svojih srečanjih člani študijskih skupin izmenjujejo informacije in izkušnje ter se praktično in teoretično izpopolnjujejo.