Arhiv publikacij

Spodbude

Spodbude so glasilo, ki ga CPI izdaja skupaj z Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). V tematskih številkah obravnavamo aktualna vprašanja.

Vodnik

Vodnik izide enkrat letno, podrobneje predstavlja delo, ki poteka na CPI-ju ter projekte in smernice, ki bodo zaznamovali prihajajoče šolsko leto.