CPIskrice

CPIskrice so elektronski novičnik, ki ga pošiljamo vsem, ki jih zanima področje poklicnega in srednje strokovnega izobraževanja. Prinaša aktualne novice o aktivnostih Centra RS za poklicno izobraževanje, ki so zanimive za širšo javnost. Iskrice izhajajo približno štirikrat letno. Če jih želite prejemati, se prijavite na mail info@cpi.si

 

Arhiv

Junij 2017

Nekaj poudarkov tokratnih Iskric:

 • Uporaba učnih izidov v praksi
 • O kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Zaključil se je projekt CroCooS
 • Cedefopov fotografski natečaj


April 2017

Nekaj poudarkov tokratnih Iskric:

 • Poskusno uvajanje vajeništva na 6 šolah
 • Delavnice o učnih izidih
 • Priložnosti za usposabljanje
 • Kakšno je mnenje o poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi?


Januar 2017

Nekaj poudarkov tokratnih Iskric:

 • Vajeništvo
 • Novi ESS projekti za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Cedefop obravnava pojav zgodnjega opuščanja šolanja
 • Kje se potepa simpatični Europassov medved?


November 2016

Nekaj poudarkov tokratnih Iskric:

 • Dogajanje med Evropskim tednom poklicnih spretnosti
 • Izzivi umeščanja kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij
 • Izkušnje učiteljev, ki so se usposabljali pri delodajalcih
 • Mednarodni projekti, ki se začenjajo jeseni 2016

September 2016

Nekaj poudarkov tokratnih Iskric:

 • Kakšno je stanje na trgu dela v državah OECD
 • Ponudba CPI v novem šolskem letu
 • Novosti v mednarodnem prostoru
 • Sledite nam na FB

Oktober 2015

Iz vsebine:

 • Aktualno
  • Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše zaposlitvene možnosti mladih
  • Kvalifikacijsko ogrodje, poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Novi učbeniki
  • Dvig poklicnih kompetenc učiteljev
  • Nagrade za spletno stran Mojaizbira.si
  • CPI sodeluje v nacionalnem gibanju dijakov za zmanjševanje ogljičnega odtisa Pozor(!)ni za okolje
 • Projekti vseživljenjskega učenja in Erasmus+
  • CroCooS
  • GLAZIER – Izzivi prihodnosti
  • skillME – Izboljšanje kompetenc v kovinski in elektro industriji po Evropi
  • Ecovet
  • GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners)
  • Mapping
 • Cedefopove novice
 • Pa še zadnja iskricaFebruar 2015

Iz vsebine:

 • Pogledi na temo vajeništva
 • Kvalifikacijsko ogrodje, poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Izšla je knjižica Moja kariera
  • Dve evalvacijski poročili – zaposljivost in praktično izobraževanje
  • Ustanovitev konzorcija v Škofji Loki
  • Vrata odpiram sam
  • Srečanje študijske skupine na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • Projekt Mapping v Walesu
  • Študijski obisk CPI na Nizozemskem
  • ESCO – European skills, competences and occupations
 • Cedefopove novice
  • Nova številka Skillset and Match
 • Pa še zadnja iskrica:


Oktober 2014

Iz vsebine:

 • EuroSkills: Srebrna medalja za Slovenijo v kategoriji kamnoseštvo
 • Kvalifikacijsko ogrodje, poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Zaključna konferenca projekta Slovensko ogrodje kvalifikacij
  • Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov
  • Udeležba Centra RS za poklicno izobraževanje na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Programi usposabljanja – katalog za šolsko leto 2014/15
  • Dve novi evalvacijski poročili – zaposljivost in praktično izobraževanje
  • Usposabljanja v okviru študijske skupine za medije
  • Dvig poklicnih kompetenc učiteljev
  • Mentorska srečanja podjetnikov z učitelji
  • Europass – posodobitve dokumentov
  • Objavljena Evalvacija izobraževanja in usposabljanja za rokodelske poklice
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • Mapping – individualni načrt učenja
  • ECOVET – spodbujanje sistema ECVET v kvalifikacijah na področju zelenega gospodarstva
  • Work Based Learning Model for VET
  • CREDNET – mreža za priznavanje menedžerskih veščin
  • Q-PLACEMENT
 • Cedefopove novice
  • Bodimo ponosni na mentorje!
 • Pa še zadnja iskrica


Junij 2014

Iz vsebine:

 • Aktualno
 • Poklicni standardi:
  • Operater/operaterka strojev za produkcijski digitalni tisk
  • Televizijski voditelj/televizijska voditeljica
 • Revidirani poklicni standardi:
  • Knjigovez/knjigovezka, ki nadomesti veljavnega
  • Tiskar/tiskarka za sitotisk, ki nadomesti veljavnega
  • Tiskar/tiskarka za ofsetni tisk, ki nadomesti veljavnega
  • Tiskar/tiskarka za tampotisk, ki nadomesti veljavnega
  • Operater/operaterka v kartonaži , ki nadomesti veljavnega
  • Operater/operaterka strojev za flekso tisk, ki nadomesti veljavnega
  • Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk, ki nadomesti veljavnega
  • Operater/operaterka grafične priprave, ki nadomesti veljavnega
 • Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Plesalec/plesalka
  • Koreograf/koreografinja
  • Knjigovez/knjigovezka
  • Operater/operaterka v kartonaži
  • Operater/operaterka strojev za ofsetni tisk
 • Parada učenja, Ljubljana 17.5.2014
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • 1. državno tekmovanje Projekcije in kotiranje 2014
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • Mapping
  • eVET2EDU – podpora e-izobraževanju učiteljev in mentorjev v poklicnih šolah
  • Q-Placements: VET- Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements
  • CREDNET: Recognition, validation and certification of managerial competences in SMEs, achieved through non formal and informal learning
  • Obisk predstavnikov hrvaškega ministrstva za znanost, šolstvo in šport
  • Zaključna konferenca projekta AC 2 – rokodelska akademija 2
 • Cedefopove novice
  • Spletna stran o vajeništvu
 • Pa še zadnja iskrica

April 2014

Iz vsebine:

 • Aktualno - eksterno preverjanje na poklicni maturi
 • Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Novi poklicni standardi/katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
   • Strokovno področje Storitve/Turizem:
    • Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Svetovalec/svetovalka za destinacijski management
 • Revidirani poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Strokovno področje Storitve/Turizem:
   • Poklicni standard Svetovalec/svetovalka za destinacijski management
  • Strokovno področje Zdravstvo:
   • Poklicni standard Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
   • Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka
   • Poklicni standard Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
   • Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
  • Usposabljanje za svetovalce v postopku NPK - junij 2014
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Mapa učnih dosežkov
  • Seminar klasične animacije
  • Potrjeni so bili 3 novi učbeniki:
   • Z. Žalar: Elektrotehnika v mehatroniki, založba Utva – za programa Tehnik mehatronike in Mehatronik operater
   • V. in U. Rupnik: Plesna umetnost, Tehniška založba Slovenije – za program Predšolska vzgoja
   • D. Mavrin in T. Šubic: Osnove živilstva, DZS – za programe Živilsko prehranski tehnik, Slaščičar, Pek, Mesar, Mlekar in Živilec
  • Izvirni znanstveni članek na področju karierne orientacije
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • Mapping
  • Zaključek pilotnega testiranja in zadnji partnerski sestanek projekta eVET2EDU
  • ECOVET – spodbujanje sistema ECVET v kvalifikacijah na področju zelenega gospodarstva
  • Q-Placements: VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements
  • VETAAL- Development of a training path for European Furniture Experts in Designing and Manufacturing of AAL Integrated Furniture for the Care and Support of Elderly and Disabled People
  • Sodelovanje na študijskem obisku tujih strokovnjakov v Sloveniji
 • Cedefopove novice
  • Napovedi glede zaposlovanja v EU
  • On the way to 2020: national and international data for vocational education and training and lifelong learning policies

November 2013

Iz vsebine:

 • Nacionalne poklicne kvalifikacije – druga pot do kvalifikacije
 • Tri nove publikacije:
  • Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000‒2012
  • Programi poklicnega in strokovnega izobraževanja na trgu dela:
  • Spremljava certifikatnega sistema na treh strokovnih področjih
 • Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Poklicni standardi:
   • Strokovno področje Tehnika/Elektrotehnika
    • Monter/monterka hladilnih sistemov
    • Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
   • Strokovno področje Storitve/Turizem
    • Savnar/savnarka
  • Revidirani poklicni standardi:
   • Strokovno področje Tehnika/Strojništvo
    • Klepar - krovec/kleparka – krovka
    • Vodja delovne skupine v proizvodnji
    • Urar/urarka
    • Zlatar/zlatarka
    • Monter/monterka ogrevalnih sistemov in cevnih inštalacij
    • Monter/monterka prezračevalnih in klima sistemov
   • Strokovno področje Storitve/Transportne storitve
    • Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
    • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
  • Revidirani katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
   • Strokovno področje Tehnika/Elektrotehnika
    • Preglednik/preglednica manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
    • Preglednik/preglednica zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
   • Strokovno področje Tehnika/Strojništvo
    • Vodja delovne skupine v proizvodnji
    • Urar/urarka
    • Izdelovalec/izdelovalka nakita
   • Strokovno področje Storitve/Transportne storitve
    • Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga
    • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga
 • Priznavanje neformalno pridobljenih znanj
 • Razvoj kompetenc in kvalifikacij na izbranih področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 • Razpis za MUD
 • Novi učbeniki
  • D. Drev, J. Čuvan: Okoljevarstvene tehnologije; za program Okoljevarstveni tehnik.
  • M. Šadl: Statistika; za programa Ekonomski tehnik SSI in PTI
  • Z. Žalar: Elektrotehnika v mehatroniki; za programe Tehnik mehatronike SSI in PTI ter Mehatronik operater SPI
 • Seminar Kakovost
 • Implementacija KK samoiniciativnost in podjetnost (7 kompetenca)
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • eVET2EDU
  • VET- Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements: Q-Placements Model
  • Mapping
  • ESCO – Evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev
 • Europass - novosti


September 2013

Iz vsebine:

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij
 • Mednarodni seminar ECVET na Bledu (17. in 18. september 2013)
 • Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Novi poklicni standardi:
   • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka
   • Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku
   • Savnar/savnarka
   • Svetovalec/svetovalka za destinacijski turizem
  • Revidirani poklicni standardi:
   • Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
   • 3D oblikovalec in animator/3D oblikovalka in animatorka
  • Novi katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
   • Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka
   • Baletni plesalec/baletna plesalka
   • Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku
   • 3D oblikovalec in animator/3D oblikovalka in animatorka
  • Revidirani katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
 • Posvet »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna mesta«
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • KATIS – novi seminarji CPI
  • Slovensko središče za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju (SIQA-VET)
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • Novi Pogledi – Razvijamo nove osnovne spretnosti skozi projekte
  • eVET2EDU
  • Boys in education
  • MAPPING
  • MATCH
 • Novice s Cedefopa
  • Konferenca o učenju na delu (work-based learning): video posnetki in intervjuji
  • Poti do okrevanja: Trije scenariji na trgu dela za leto 2025


December 2012

Iz vsebine:

 • Zaključek projekta Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010–2012
 • Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Seminarji za delo z dijaki s posebnimi potrebami
  • Novi učbeniki Prosto dostopna učna gradiva Ključna kompetenca Samoiniciativnost in podjetništvo
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • B-PROF
  • MATCH
  • VET CERT
  • ROQET
  • (e)VET2EDU
  • Twinning projekt Makedonija
 • Novice s Cedefopa
  • 10 let mreže Refernet
  • Prehod iz izobraževanja v svet dela
 • Srečno 2013

Julij 2012

Iz vsebine:

 • Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Novi poklicni standardi in katalogi
  • Revidirani poklicni standardi in katalogi:
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Ocenjevanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Novi učbeniki
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • eVET Ready
  • B-PROF
  • CREDNET
  • Tiny signers ali znakovno sporazumevanje z dojenčki in malčki
 • Novice s Cedefopa
  • Novi evropski tezaver o izobraževanju in usposabljanju
 • Dogodki
  • Slovensko ogrodje kvalifikacij

Marec 2012

Iz vsebine:

 • Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Novi poklicni standardi in katalogi
  • Revidirani poklicni standardi in katalogi:
  • Nacionalne poklicne kvalifikacije
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Navodila za delodajalce za mentorje dijakov s posebnimi potrebami na praktičnem usposabljanju z delom
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • »MATCH«
  • SELPRAF
 • Aktualno
  • Uporaba Europass življenjepisa v Sloveniji
  • SIRIKT 2012

December 2011

Iz vsebine:

 • Novi Pogledi CPI
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
  • Kompetenčno zastavljena vprašanja za poklicno maturo
  • Mapa učnih dosežkov 2012
  • Trije vodniki za organizacijo in izvedbo praktičnega usposabljanja z delom (PUD)
  • Večjezični slovar Terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja
  • NRP v novi preobleki
 • Novice s CEDEFOP-a
  • Pravi pristop do usposabljanja lahko podjetjem pomaga dobiti najboljše iz starajoče se delovne sile
  • Prilagodljive učne poti za bolj izobraženo evropsko delovno silo
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • EQF-PROQS
  • CREDNET
  • N.E.T. Work
  • ROQET 

September 2011

Iz vsebine:

 • Dve novi publikaciji
 • Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Novice s CEDEFOP-a
  • 2011/12 Razpis za zbiranje prijav za sodelovanje v študijskih obiskov za strokovnjake s področja izobraževanja.
  • Cedefop:  Srednjeročne prioritete 2012 – 2014
 • Projekti vseživljenjskega učenja
  • »MATCH«:  Informal and nonformal competences matching device for migrants employability and active citizenship
  • N.E.T. Work
  • EQF-PROQS

December 2010

Iz vsebine:

 • Projekti Evropskega socialnega sklada
 • Izobraževalni programi
  • Poročilo o spremljanju izvajanja postopkov priznavanja neformalnega znanja
  • Evalvacija izvedbenega kurikula
  • Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
 • Povezovanje s trgom dela
  • 10 let nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 • Projektno sodelovanje
  • N.E.T. Work
  • EQF-PROQS
  • EUROPAPRENEUR
  • TIP TOE
  • RECOMFOR
  • B-Prof
 • Razno
  • Več kot 10 milijonov Europass življenjepisov pripravljenih prek spleta
  • SIRIKT 2011
  • POGLEDI 2010

Maj 2010

Iz vsebune :

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij – SOK

 • Izobraževalni programi
  • Katalog učbenikov 2010/11
  • Razvojno-študijske skupine na ekonomskem, trgovskem in upravno-administrativnem področju
 • Povezovanje s trgom dela
  • Praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu
  • Obisk v Cimosu
 • Projektno sodelovanje
  • Projekt RECOMFOR
  • Projekt TIPTOE 
  • EQF-PROQS
  • N.E.T. Work

Februar 2010

Iz vsebine:

 • Zaključna konferenca projektov financiranih iz ESS sredstev
 • Izobraževalni programi
  • FIZ - Festival izobraževanja in zaposlovanja
  • Interaktivna mapa učnih dosežkov 2009
  • Natečaj za najbolj izvirno mapo učnih dosežkov 2010
  • Zaključni izpit in poklicna matura
 • Spremljave
 • Projektno sodelovanje
  • Projekt INTENT - mednarodno podjetništvo
  • Projekt  Europapreneur
  • TrainerGuide – spletni vodič za mentorje v delovnem procesu
  • N.E.T.WORK
 • Poklicni standardi
  • Posveti s člani področnih odborov za poklicne standarde
 • Novosti na spletni strani CPI
  • Objava programov
  • Zakladnica znanja

Junij 2008

Iz vsebine:
 • Poklicni standardi
 • Izobraževalni programi
 • Uvajanje novih programov
 • Nove publikacije
  • Katalog učbenikov 2008/09
  • Izobraževalni programi na trgu dela
 •  Dogodki
  • Poklicno in strokovno izobraževanje po letu 2010
  • Posvet o praktičnem izobraževanju
 • Mednarodno sodelovanje
  • Euroskills
  • Protrain


Marec 2008

Iz vsebine:
 • Poklicni standardi
 • Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Sodelovanje s šolami 
 • Nove publikacije
  • Zaključevanje v novih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja 
  • Zimski Pogledi 
  • Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja 
  • Zaključno poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega progama Avtoserviser 
 • Mednarodno sodelovanje
  • New hospitality 
  • Delo kot vir znanja 


Oktober 2007

Iz vsebine:
 • Poklicni standardi
 • Ocenjevanje v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Nove publikacije
  • Načrt ocenjevanja znanja
  • Priprava izvedbenega kurikula, Dva primera dobre prakse
  • Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije
  • Ostani v šoli! priročnik dobrih praks za preprečevanje osipa
 • NRP
 • Mednarodni projekti
 • CPI pri razvoju skupnega evropskega prostora za poklicno izobraževanjeJulij 2007

Iz vsebine:
 • Sporejeti poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Uvajanje novih programov
 • Europass priloga k spričevalu za avtoserviserje
 • Uvajanje podjetništva v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • New hospitality
 • Vabilo


Junij 2007

Iz vsebine:
 • Sprejeti poklicni standardi
 • Zaključni izpiti
 • Nove publikacije
 • Katalog učbenikov 2007/08
 • Drugo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser
 • Mednarodni projekti
 • Srečanje partnerjev LdV projekta COMINTER


April 2007

Iz vsebine:
 • Sprejeti poklicni standardi
 • Prenova izobraževalnih programov
 • Učbeniki in učna gradiva
 • Nove publikacije
 • Mednarodni projekti
 • Usposabljanje za NPK
 • Rast kakovosti CPI

 

December 2006

Iz vsebine:
 • Novice s strokovnega sveta
 • Izobraževalni programi
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije


November 2006

Iz vsebine:
 • Novice s strokovnega sveta
 • Učna gradiva
 • Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Mednarodno sodelovanje
 • Spletno mesto CPI prejelo nagrado NETKO 2006


  Oktober 2006


      Iz vsebine:
   • Sprejeti poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti
   • Nakup strokovne literature za poklicne in strokovne šole
   • Koledar dogodkov promocije poklicnega in strokovnega izobraževanja


  September 2006

  Iz vsebine:
  • Sprejeti poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti
  • Kateri novi izobraževalni programi se izvajajo v šolskem letu 2006/07?
  • Vodnik skozi šolsko leto 2006/07
  • Nova potrjena učna gradiva
  • Učna gradiva Centra RS za poklicno izobraževanje
  • TTCOMnet publikaciji


  Julij 2006

  Iz vsebine:
  • Poklicni standardi ter katalogi strokovnih znanj in spretnosti
  • Uvajanje novih programov srednjega strokovnega izobraževanja
  • Prvo poročilo o poteku poskusnega izvajanja izobraževalnega programa Avtoserviser
  • Sofinanciranje strokovnih publikacij v poklicnih in strokovnih šolah
  • Zaključna delavnica TTnet
  • Razvijanje in širjenje mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje ter točk za vseživljenjsko učenje
  • Evropska banka za razvoj modularno grajenega kurikula in izobraževalnih tehnologij – EMCET2


  Junij 2006

  Iz vsebine:
  • Metodološko usposabljanje za pripravo novih izobraževalnih programov
  • Uvajanje novih programov
  • Prvi novi programi srednjega strokovnega izobraževanja
  • Metodološki priročnik Kurikul na nacionalni in šolski ravni
  • Spodbude na temo prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja
  • Premagovanje ovir pri delu z mladostniki
  • Študijski obisk CEDEFOP
  • Zaključna delavnica TTnet