Iskrice
 
 
Center RS za poklicno izobraževanje, april 2017
 
Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si
 
 
 
 
Izpostavljamo
 
Vpis v programe vajeništva
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo Sklep o uvedbi poskusa uvajanja vajeniške oblike srednjega poklicnega izobraževanja. Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje je sprejel predlog načrta za uvedbo poskusa uvajanja vajeniške oblike srednjega poklicnega izobraževanja, ki ga je v skladu s sklepom MIZŠ pripravil CPI in je bil dopolnjen in usklajen s Svetom za kakovost in evalvacije.
Vajeništvo se začne poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018, in sicer naprej v 4 programih srednjega poklicnega izobraževanja na 6 šolah: Oblikovalec kovin-orodjar (ŠC Škofja Loka, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad), Kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana), Mizar (ŠC Slovenj Gradec, ŠC Novo mesto) in Gastronomske in hotelske storitve (Srednja šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci).
 
 
 
 
Povezovanje izobraževanja in trga dela
 
Napoved Strokovnih delavnic na temo Uporabe učnih izidov v praksi.
V okviru implementacije Slovenskega ogrodja kvalifikacij bo Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK, ki deluje v okviru CPI, v aprilu, maju in juniju 2017 organizirala strokovne delavnice o uporabi učnih izidov v praksi. Enodnevne delavnice bodo namenjene različnim skupinam strokovnjakov, ki načrtujejo nove ali posodabljajo obstoječe programe za pridobitev izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali dodatne kvalifikacije. Na delavnicah bodo predstavljeni praktični primeri uporabe koncepta učnih izidov pri opisovanju kvalifikacij v skladu s Smernicami za implementacijo in uporabo Slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi. Več informacij o delavnicah bo na spletni strani www.nok.si/aktualno  
 
 
 
 
Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja

Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju
V okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2016 do 2018, izvajamo usposabljanja Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki so namenjena učiteljem stroke v izobraževalnih programih: ekonomski tehnik, elektrotehnik, gastronomija in turizem, gozdarski tehnik, kozmetični tehnik, logistični tehnik, naravovarstveni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik oblikovanja, tehnik varovanja in zdravstvena nega. Cilj usposabljanj, ki trajajo 5 x 8 ur,  je usposobiti učitelje stroke za kakovostno pripravo izpitnih gradiv in jih pripraviti na uvedbo eksternosti pri drugem predmetu poklicne mature. Več: Katis

Vrata odpiram sam - usposabljanje
Na Centru RS za poklicno izobraževanje v maju 2017 ponovno organiziramo Usposabljanje učiteljev na področju podjetnosti in podjetništva. Usposabljanje bo potekalo na podlagi prilagojene metode, ki je bila razvita v pilotnem projektu Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi z naslovom Vrata odpiram sam. V usposabljanja bodo udeleženci pridobili izkušnje s konkretnimi vpogledi v posamezne segmente procesa od ideje do uresničitve: Ideja. Načrt. Vrednost. Segment. Produkt. Strategija.
Šestdnevno usposabljanje bo potekalo od 13.5.2017 do 22.5.2017, od tega prve tri dni na CPI, naslednja dva dni preko e-učilnice, zaključni dan pa ponovno na CPI. Več si lahko preberete v katalogu Katis oz. kontaktirate Valterja Urha.

Načrtujte usposabljanje učiteljev pri delodajalcih!

Strokovna komisija za odpiranje in obravnavo vlog na javnem razpisu programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev pričakuje vaše vloge do naslednjih možnih datumov:
•    10. april 2017
•    10. maj 2017
•    30. junij 2017
V tem javnem razpisu lahko načrtujete usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev tudi že za naslednje šolsko leto, in sicer v mesecu septembru in oktobru.
Preberite tudi novičnik programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev. Za dodatne informacije se obrnite na Vanjo Meserko.

Finančno opismenjevanje
CPI je 9.2.2017 organiziral posvet na področju finančnega opismenjevanja za učitelje strokovnih modulov na Ekonomsko, trgovsko in upravno-administrativnem področju. Predavanja se je udeležilo veliko število učiteljev iz celotne Slovenije. Izbrani predavatelji so predstavili aktualne teme na področju bančništva, zavarovalništva in osebnih financ. Predavanje je poželo veliko zanimanja in je bilo zelo dobro ocenjeno. Odziv udeležencev je pokazal, da je bila tema dobro izbrana in da bi o njej želeli še več informacij.

4 novi učbeniki za računalništvo
Potrjeni so bili 4 novi učbeniki za programe na področju računalništva in elektrotehnike:
•    J. Vovk: Programiranje naprav, Založba Hart
•    A. Hvasti: Upravljanje s programirljivimi napravami 1, Pipinova knjiga
•    A. Šet: Vzdrževanje informacijske strojne opreme, Pipinova knjiga
•    A. Šet: Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz, Založba i2
Več

Flora 2017, predizbor za cvetličarstvo
V petek, 10. 3. 2017, sta v okviru sejma Flora v Celju potekali dve predizborni tekmovanji za nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih Sloskills 2018. V cvetličarstvu so zasedle 1. mesto - Brigita Klinar (Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje), 2. mesto - Petra Knez (Grm Novo mesto) in 3. mesto - Tina Štrumbelj (Grm Novo mesto). V aranžerstvu so zasedle 1. mesto - Lana Kostanjevec (ŠC Ptuj), 2. mesto - Nataša Bukovič (Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje) in 3. mesto - Sabina Trop (ŠC Ptuj). Vse tekmovalke so se uvrstile na tekmovanje Sloskills 2018, katerega zmagovalka se bo uvrstila na evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih Euroskills 2018, ki bo potekalo v Budimpešti.

Izšla je publikacija Vzgoja in izobraževanje 2016/17

Priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti
V okviru projekta EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) 2016  je bil na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravljen in izdan priročnik z naslovom Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti – Priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni šole. Namenjen je predvsem izvajalcem srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, uporaben pa je tudi širše.
Zagotovite si svoj izvod.

Natečaj za srednje šole – Vpliv podnebnih sprememb na življenje v Savskem bazenu
Mednarodna komisija za Savski bazen je za učence srednjih šol razpisala natečaj za razpravo v trajanju ene šolske ure na temo »Vpliv podnebnih sprememb na življenje v Savskem bazenu«. Na natečaju lahko sodelujejo vse srednje šole iz držav v Savskem bazenu (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija in Srbija). Natečaj je odprt do 20. 4. 2017.
 
 
 
 
Mednarodno sodelovanje
 

Mednarodna konferenca projekta CroCooS
Na CPI smo gostili mednarodno konferenco projekta CroCoos, na kateri so pilotne šole predstavile svoje sisteme in aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. Mednarodno razsežnost so na konferenci dodali gostje iz belgijske šole Technical school Mortsel, ki so predstavili svoje aktivnosti za preprečevanje osipa, ter Jelena Joksimovič z Izobraževalnega foruma Beograd z zanimivim prispevkom o vlogi kakovostnega učenja/poučevanja pri preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja.
Več o projektu CroCooS

Celostni pristop k uspešni integraciji migrantov
V okviru projekta Celostnega pristopa k integraciji migrantov se je CPI marca 2017 udeležil drugega projektnega sestanka v Zagrebu. Poleg formalnega dela sestanka smo se partnerji seznanili in si ogledali tudi primer dobre prakse na Hrvaškem: delovanje Sprejemnega centra za prosilce za azil  Porin v Zagrebu, v katerem aktivnosti vodi in usmerja hrvaški Rdeči križ.

Usposabljanje za snemanje in montažo v projektu See-the-Goal

V okviru mednarodnega projekta See-the-Goal smo se usposobili za snemanje in montažo kratkih filmov. Namen projekta je s pomočjo videa predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v podjetjih v programih srednjega poklicnega izobraževanja. Nekaj utrinkov

Prvi rezultati v projektu SkillCO
V projektu SKILLCO je nastala informacijska mapa za področje gradbeništva, v kateri je pregledno predstavljeno izobraževanje na področju gradbeništva.

Študijski obiski v okviru projekta Learning by doing
CPI je v začetku leta 2017 začel z izvajanjem projekta Learning by doing v okviru programa Interreg Danube transnational. V projektu z različnimi vlogami sodeluje 24 partnerjev iz 14 držav podonavske regije. Na začetnem srečanju projekta v Budimpešti so bili iz Slovenije poleg predstavnikov CPI prisotni tudi predstavniki GZS in ŠC Nova Gorica.
V naslednjih dveh mesecih bodo potekali študijski obiski v Nemčijo in Avstrijo, na katerih si bomo ogledali, kako deluje sistem vajeništva v teh dveh državah in katere dobre prakse bi lahko uporabili na sistemski ravni v drugih državah.

EUROPASS
Europassov medvedek še vedno potuje. Na FB lahko spremljate, kje vse je že bil in kaj zanimivega je izvedel.

Javnomnenjska raziskava o poklicnem izobraževanju
Cedefop je predstavil prve rezultate javnomnenjske raziskave o poklicnem izobraževanju v Evropi (Cedefop's opinion survey on vocational education and training in Europe). V raziskavi je sodelovalo preko 35.000 oseb iz 28 držav Evropske unije starih nad 15 let.
Nekaj izsekov iz omenjene raziskave 

Spremljate EPALE? Vabimo vas, da tudi sami oddate vsebinski prispevek!

V marcu je Nacionalna podporna služba EPALE Slovenija organizirala spletni seminar za nove uporabnike, ki vam ponuja pomoč pri spoznavanju platforme in prispevanju vsebin. Posnetek seminarja vam je na voljo na tej povezavi. V kolikor bi želeli, da obiščemo vašo organizacijo ter vam in vašim sodelavcem predstavimo priložnosti, ki jih ponuja platforma EPALE, lahko pišete koordinatorici Maruši Bajt (marusa.bajt@cmepius.si) in se dogovorite za osebno predstavitev. Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami!

Kaj pa tokrat ponuja EPALE?
EPALE je vsak mesec tematsko obarvan. V februarju smo v središče postavili učinke izobraževanja odraslih, marec pa je bil posvečen digitalnim kompetencam in e-učenju. Naslednje teme so validacija, potrjevanje že pridobljenega znanja, ob tem pa vas vabimo, da tudi sami prispevate vsebine s tega področja.
Poleg tematskih vsebin pa na EPALE lahko berete tudi o aktivnostih, ki se navezujejo na praznovanje 30. obletnice programa Erasmus+. O programu je v intervjuju, ki smo ga objavili na platformi, spregovorila tudi dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus za področje izobraževanja, usposabljanja in športa.
 
 
 
 
Pa še zadnja iskrica
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ima odprt javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. Podelilo se bo 1.000 štipendij za deficitarne poklice v višini 100 evrov mesečno za celotno obdobje izobraževanja. Več
 

 
Sledite nam tudi na
 
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na obveščanje ali ste sodelavec Centra RS za poklicno izobraževanje. Če novic ne želite prejemati, se lahko odjavite.
Pošiljatelj e-novičnika CPIskrice je Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, (01) 5864 200, info@cpi.si.
 
 
Save