December 2011

Vabimo vas, da si ogledate Iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.


Novi Pogledi CPI

Izšla je 4. številka Pogledov CPI, biltena za spodbujanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju.  Osrednja tema je vzpostavitev Slovenskega ogrodja kvalifikacij, v biltenu pa predstavljamo tudi  poglede CPI na novo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, intervju z dr. Robijem Krofličem, nasvete za učinkovito osebno predstavitev, pripomočke za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom ter nekaj drugih praktičnih informacij.

Svoj izvod si lahko zagotovite na info@cpi.si


*    Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Kompetenčno zastavljena vprašanja za poklicno maturo

V okviru ESS projekta Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010-2012 smo pri projektni aktivnosti Vrednotenje kompetenc z učitelji srednjih strokovnih šol pripravljali kompetenčno zastavljena vprašanja. Namenjena so pisnemu izpitu drugega predmeta poklicne mature. Vprašanja so različnih tipov, višjih taksonomskih stopenj in imajo navodila za ocenjevalca. Pripravljali smo jih za vse prenovljene izobraževalne programe, v katerih kandidati lahko opravljajo poklicno maturo. Za nekatere izobraževalne programe so vprašanja že objavljena v spletni učilnici za poklicno maturo, ki deluje na slovenskem izobraževalnem omrežju http://skupnost.sio.si/, ostali pa jim bodo sledili.

Kontakt: breda.zupanc@cpi.si


Mapa učnih dosežkov 2012

Tudi v letu 2012 bomo izbrali najboljšo mapo učnih dosežkov. Glavni poudarek nagradnega natečaja je dokazovanje kompetenc, s čimer želimo dijake spodbuditi, da v mapi učnih dosežkov razmišljajo o tem, kako in s katerimi izdelki, nastopi, posnetki in drugimi dokazili bi svoje kompetence lahko dokazali. Želimo, da dijaki v mapo vključujejo tudi razmišljanja o sebi in svojih dosežkih ter poklicnih ciljih.

Podrobnosti o natečaju dobite na povezavi http://www.cpi.si/strokovna-podrocja/mapa-ucnih-dosezkov.aspx#Nateajzanajboljomapounihdosekov2012

Kontakt: jelka.cop@cpi.si


Trije vodniki za organizacijo in izvedbo praktičnega usposabljanja z delom (PUD)

V okviru projekta Munus 2 in v sodelovanju s CPI so nastali 3 vodniki za uspešnejšo organizacijo in izvedbo praktične ga usposabljanja z delom:

  • Vodnik za organizatorje,
  • Vodnik za mentorje,
  • Vodnik za dijake,
  • in priloge vodnikom, v katerih najdete  zbirko raznih  obrazcev, ki se trenutno uporabljajo na šolah za organizacijo in izvedbo  praktičnega usposabljanja z delom.

Vsi trije vodniki in priloge so prosto dostopni na spletni strani www.cpi.si (rubrika Kurikul > Praktično usposabljanje z delom). Poiščete pa jih lahko tudi prek naše spletne knjižnice www.izvirznanja.si

Na spletni strani www.cpi.si (rubrika Kurikul > Novi in prenovljeni študijski ter izobraževalni programi) je objavljen tudi program usposabljanja mentorjev dijakom oziroma študentom za praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetjih.

Kontakt: anica.justinek@cpi.si


Večjezični slovar Terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja

Večjezični slovar Terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja je nastal na Cedefopu v sodelovanju z  ETF, Evropsko komisijo in mrežo Eurydice. Slovar vsebuje prevod ključnih izrazov evropske politike izobraževanja in usposabljanja v 14 jezikov, med njimi tudi v slovenščino. Namenjen je raziskovalcem in na splošno vsem tistim, ki se ukvarjajo s politiko izobraževanja in usposabljanja. Ne gre za izčrpen pregled terminologije, ki jo uporabljajo specialisti, ampak za izbor ključnih izrazov, ki so najpomembnejši za razumevanje aktualne politike izobraževanja in usposabljanja v Evropi.  

Slovar je urejen po abecednem redu angleških izrazov, sledijo izrazi v slovenščini, potem pa še v ostalih jezikih. Vsak izraz vsebuje naslednje elemente:

  • izraz,
  • definicija, ki predstavi pomen izraza,
  • komentar, ki ponazori definicijo,
  • vir,
  • sorodni izrazi.

Izraze je v slovenščino prevedel dr. Janko Muršak, prevod pa so pregledali dr. Klara Skubic Ermenc, dr. Zdenko Medveš in Elido Bandelj. Prevod je nastal v okviru projekta  ESS Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanja kakovosti 2010-2012, in sicer v sklopu aktivnosti Razvoj izvedbenega kurikula. Pripravo prevoda je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

Povezava na slovar: http://www.cpi.si/novica.aspx?id=196


NRP v novi preobleki

Zaradi potrebe po večji preglednosti informacij, pa tudi zaradi pojava drugih spletnih mest s podobno vsebino, smo se na CPI odločili, da Nacionalno informacijsko središče (www.nrpslo.org) prenovimo v vsebinskem in oblikovnem smislu. Po tehtnem razmisleku smo se odločili, da na NRP-ju ponudimo informacije, ki so namenjene strokovni javnosti. NRP tako združuje baze podatkov o poklicnih standardih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti, bazo izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja ter bazo podeljenih certifikatov. Baze podatkov nudijo udeležencem v procesu izobraževanja in preverjanja informacije, ki jim pomagajo pri odločitvi o načinu in smeri nadaljnjega izobraževanja in/ali usposabljanja.

Veselilo nas bo, če si boste novo stran ogledali in nam posredovali vaša mnenja in predloge na naslov tanja.logar@cpi.si

 

*     Novice s CEDEFOP-a

Pravi pristop do usposabljanja lahko podjetjem pomaga dobiti najboljše iz starajoče se delovne sile

Ure glasbe in umetnosti  so se izkazale za dobro metodo izboljšanja počutja in zadovoljstva z življenjem v starejših letih. Vendar formalno usposabljanje nima enakega učinka. Kaj je s formalnim izobraževanjem narobe? Ali je slabo prilagojeno potrebam starejših delavcev? Udeleženci mednarodnega seminarja so razpravljali o tem, kaj je treba storiti, da se čim bolje izkoristi potencial starajoče se delovne sile.

Več: www.cedefop.europa.eu/EN/Files/20110922_Press-release_Learning-later-in-life_%285%29.pdf  


Prilagodljive učne poti za bolj izobraženo evropsko delovno silo

Za zagotovitev globalne konkurenčnosti Evrope morajo države članice Evropske unije zagotoviti svojim državljanom široko paleto združljivih možnosti za učenje. Kateri izzivi čakajo snovalce politik, ki so odgovorni za razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja?


To je bila tematika mednarodne konference v Varšavi v organizaciji poljskega predsedstva in Evropske komisije z naslovom Razvoj sodelovanja med poklicnim izobraževanjem, visokim šolstvom in izobraževanjem odraslih kot odgovor na vseživljenjsko učenja. Cedefop je bil aktivno vključen v izvajanje dveh konferenčnih delavnic. Vzporedno pa je potekal petdnevni študijski obisk v Varšavi Dvig kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v sodelovanju z delodajalci in visokim šolstvom,  kjer je tudi sodeloval Cedefopov strokovnjak.

Več: www.cedefop.europa.eu/EN/news/18833.aspx


*    Projekti vseživljenjskega učenja

EQF-PROQS

Septembra smo se v Berlinu udeležili četrtega sestanka projekta EQF-PROQS, katerega namen je ugotoviti, kako socialno-ekonomski, institucionalni in kulturni dejavniki vplivajo na primerljivosti in združljivosti kvalifikacij v gradbeništvu, gostinstvu in predelavi kovin v 7 različnih državah partnericah.

Na sestanku smo podrobneje obravnavali najpomembnejši dosežek projekta, to so pripravljene Smernice in priporočila za obvladovanje različnih procesov nacionalnih sistemov kvalifikacij pri izvajanju evropskega, nacionalnih ogrodij kvalifikacij in ogrodjih sektorskih kvalifikacij. Smernice pokrivajo tri tematska področja, in sicer procese oblikovanja, posredovanja ter ocenjevanja in podeljevanja kvalifikacij na primeru izbranih kvalifikacij v gradbeništvu, gostinstvu in predelavi kovin.

Omenjene smernice in priporočila bomo predstavili tudi širši zainteresirani javnosti na zaključni konferenci, ki bo potekala 12. in 13. januarja 2012 na Dunaju. Temeljna priporočila pri implementaciji evropskega ogrodja in nacionalnih ogrodij kvalifikacij pa v glavnem poudarjajo: izboljšanje preglednosti in priznavanje tujih kvalifikacij, spoštovanje nacionalne tradicije in postopkov, vzajemno zaupanje, razlikovanje med kvalifikacijo in kvalificiranim posameznikom, analizo kurikulov pri zanesljivi primerjavi kvalifikacij med državami, povezanost nacionalnih ogrodij s podatkovnimi bazami in registri, sumativno ocenjevanje na podlagi učnih rezultatov, uporabo poklicnih standardov, priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja ipd.    

Več:  www.eqf-proqs.eu/en  

Kontakt: borut.mikulec@cpi.si  


CREDNET

Temeljno načelo ugotavljanja in potrjevanja znanja je priznavanje znanja, pridobljenega po neformalni poti. Gre za usposobljenost, pridobljeno zunaj izobraževalnih ustanov, na primer z delovnimi izkušnjami. Prav te izkušnje so tiste, skozi katere se oblikujejo kompetence, ki se jih v rednem šolanju ne da pridobiti.

Projekt Crednet je poskus nabora znanj in spretnosti vodstvenega kadra malih in srednje velikih podjetij, pridobljenih v procesu neformalnega izobraževanja, ter njihovo priznavanje in potrjevanje. Namen projekta je razviti metodologijo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja ter kriterije priznavanja osvojenih kompetenc. Ciljna skupina pa so predvsem podjetja, ki bodo lahko na ta način prišla do sistemskih rešitev za procese razvoja in priznavanja neformalno pridobljenih kompetenc.

Projekt je začel z aktivnostmi v novembru 2011 in bo trajal 36 mesecev.

Več: www.crednet.eu    

Kontakt: bostjan.kosorok@cpi.si  


N.E.T. Work

Projekt N.E.T.Work, ki se ukvarja z implementacija sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju na področju turizma in gostinstva, je v zaključni fazi.

Zaključna konferenca in nacionalna delavnica je bila organizirana v Assisiju v Italiji, 5. in 6. decembra 2011. Na konferenci so bili predstavljeni vsi rezultati, vključno z zadnjim poročilom in primerjalno analizo kompetenc na področju hotelske recepcije po partnerskih državah. Skupno partnerstvo čaka še izdelava končnega poročila in Vademecuma, ki bo služil tudi kot orientacijsko gradivo za same uporabnike (po večini učitelje) in s tem pripomogel k bolj učinkoviti implementaciji sistema ECVET v Sloveniji. Projekt se vsebinsko zaključi konec februarja 2012.

Več: www.ecvet-network.eu

Kontakt:  barbara.kuncic@cpi.si in jure.suligoj@cpi.si


ECVET - VET Credit Conversion System

Namen projekta je uvajanje sistema ECVET v nacionalni kontekst Malte, in sicer s pomočjo partnerstva, v katerem so še inštitucije iz Romunije, Italije in Slovenije. S pomočjo projekta naj bi kreditno ovrednotili 30 kvalifikacij/programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Na podlagi razvitega sistema pa bi postopek prenesli še na druge kvalifikacije in programe.

Drugo srečanje partnerjev je potekalo v St. Juliansu na Malti med 7. in 8. novembrom 2011. Dvodnevno srečanje je v prvem segmentu ponudilo obširen vpogled v sistem oz. orodja implementacije sistema ECVET na Malti. Predstavljeno je bilo 30 programov oz. tečajev iz različnih sektorjev, ki so jih na Malti vključili v raziskavo prevedbe sistema ECVET v njihov nacionalni kontekst. Vsi smo se strinjali, da gre za dolgotrajen proces in da bo treba postopati  korak za korakom. Pri tem se je treba upreti na učne izide v učnih enotah in jih primerno ovrednotiti s krediti. Pomembno vlogo ima tudi sistem preverjanja in ocenjevanja. Veliko težo ima trg dela, kar pomeni, da je treba preučiti potrebe trga dela in jim tudi zadostiti, seveda v primernem sožitju s snovalci oz. deležniki v sektorju šolstva. V to debato je treba vključiti tudi same učence oz. uporabnike sistema ECVET.

Predstavljeni so bili tudi drugi nacionalni konteksti in stanje po Evropi je precej različno. Države so v različnih stopnjah implementacije sistema ECVET. Treba pa je razumeti, da je ECVET orodje oz. valuta, ki jo vsaka država prevede v svoj nacionalni kontekst, kar pomeni, da ECVET ni narejen za to, da bo spreminjal do sedaj potrjene oblike izobraževanja. Gre za neke vrste govorico, ki naj bi bila enotna med vsemi državami članicami EU.

Več: www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=24

Kontakt:  spela.lenic@cpi.si in darko.mali@cpi.si

 

ROQET

Namen projekta je oblikovati in preizkusiti postopek za samoevalvacijo kompetenc učiteljev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Postopek naj bi prispeval k odkrivanju področij kompetenc pri učiteljih, ki bi se jih dalo izboljšati. Ta področja bomo odkrivali na podlagi primerjalne analize med odgovori učiteljev na eni in učencev na drugi strani ter na podlagi primerjave odgovorov posameznega učitelja z odgovori ostalih učiteljev celotne ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Glavni cilji projekta so: razvoj mape kompetenc in oblikovanje profila odličnosti učiteljevega strokovnega delovanja, razvoj vprašalnika za samoevalvacijo kompetenc, prilagoditev, implementacija ter testiranje programskega orodja za samoevalvacijo kompetenc, priprava in izvedba delavnic za izboljševanje kompetenc. V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 6 evropskih držav: Španije, Portugalske, Madžarske, Grčije, Nemčije in Slovenije.

Več na: www.self-assessment-in-vet.eu

Kontakt: darko.mali@cpi.si