februar 2009

Vabimo vas, da si ogledate CPI iskrice – izbor novic za vse, ki vas zanimajo novosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če želite izvedeti več, sledite povezavam na naši spletni strani www.cpi.si.

V obdobju 2008 do 2010 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada zasnovali projekt z naslovom »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednje poklicno in strokovno izobraževanje«, s katerim  želimo:

 • spodbuditi zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje,
 • krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja, formalno, neformalno in priložnostno,
 • zagotoviti kakovost v poklicnem in strokovnem  izobraževanju in usposabljanju,
 • krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh ter
 • odpreti poti za izobraževanje in usposabljanje.

Najpomembnejše rezultate projekta bomo  predstavili  na zaključni konferenci, ki bo 6. septembra 2010.

Vodja projekta: mirjana.kovac@cpi.si


* Izobraževalni programi


FIZ - Festival izobraževanja in zaposlovanja

Sodelovali smo na prvem Festivalu izobraževanja in zaposlovanja, ki so ga 15. 1. 2010 organizirali OOZ Celje, ZRSZ OS Celje in Družba Celjski sejem d.d. Na 3. tradicionalni okrogli mizi z delovnim naslovom Izbira poklica – Izziv za prihodnost so vsebinska izhodišča podali:

 • mag. Renata Zupanc - Grom– Ministrstvo za šolstvo in šport; vodja sektorja za srednje šolstvo;
 • Elido Bandelj  – direktor Centra RS za poklicno izobraževanje;
 • Miran Gracer – predsednik Območne-obrtno podjetniške zbornice Celje, direktor podjetja Grafika Gracer, d.o.o.: Potrebe obrtnikov in podjetnikov;
 • Mateja Zorko – svetovalna delavka OŠ Hudinja: Stanje v osnovnih šolah;
 • Viljana Brinovec – vodja centrale učnih podjetij Slovenije: Primer simulacije realnega poslovanja podjetij;
 • G. Igor Dosedla – direktor Šolskega Centra Celje: Vključevanje šolskega sistema v obstoječo problematiko.


Več o zaključkih in pobudah okrogle mize: http://www.cpi.si/novica.aspx?id=174


Interaktivna mapa učnih dosežkov 2009

Na Centru RS za poklicno izobraževanje smo v sodelovanju z učitelji pripravili novo Interaktivno mapo učnih dosežkov, ki je barvna in omogoča elektronsko izpolnjevanje.

Za lažje izpolnjevanje Interaktivne mape učnih dosežkov  in lažjo uporabo vseh možnosti, ki jih omogoča smo pripravili še tehnična navodila in dodatek, v katerem najdete dodatne delovne liste v primeru, ko želite določen delovni list izpolnjevati večkrat.


Interaktivno mapo učnih dosežkov dopolnjuje dodelan Priročnik za učitelje, ki vključuje tudi kratka priporočila za uvajanje Mape učnih dosežkov v prakso ter kratka navodila za izpolnjevanje posameznih delovnih listov.


Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani http://www.cpi.si/strokovna-podrocja.aspx


Natečaj za najbolj izvirno mapo učnih dosežkov 2010

V želji, da bi spodbudili nastajanje kakovostnih map učnih dosežkov in našli dobre primere map, ki bi lahko pomagali ostalim dijakom in šolam, smo pripravili nov natečaj za najbolj izvirno mapo učnih dosežkov. Zadnji dan za oddajo predlogov je 23. april 2010 do 12. ure.

Opis natečaja ter letak za oglasno desko lahko najdete na spletni strani http://www.cpi.si/strokovna-podrocja.aspx

Kontakt: jelka.cop@cpi.si


Zaključni izpit in poklicna matura

Objavljena so:

Navodila vsebujejo poleg pravnih podlag tudi pedagoškoteoretične podlage in praktične napotke za pripravo in izvedbo izpita iz drugega predmeta, navodila za oblikovanje vprašanj, sestavo pisne izpitne pole ter ocenjevanje izpita.

V priporočilih so predstavljene novosti pri zaključnem izpitu. Poglavitni poudarek je na podajanju priporočil mentorjem za kakovostno pripravo izpitnega gradiva, napotkov za izvedbo in ocenjevanje zaključnega dela. Dodana je tudi priporočena dokumentacija, ki ni predpisana, vendar se bo z njo povečala preglednost evidenc.

Kontakt: breda.zupanc@cpi.si


* Spremljave


Pripravljena so naslednja poročila o spremljanju izobraževalnih programov:

 • Tretje vmesno poročilo o spremljanju poskusnega uvajanja programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja
 • Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja v programih: Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Kozmetični tehnik, Tehnik mehatronike, Tehnik oblikovanja in Živilsko-prehranski tehnik.
 • Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v programih Tehnik mehatronike, Tehnik oblikovanja, Zdravstvena nega, Zobotehnik,  Farmacevtski tehnik, Kozmetični tehnik, Tehnik laboratorijske biomedicine
 • Poročilo o spremljanju individualnega – osebnega izobraževalnega načrta


Poročila bo obravnaval Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji naslednji seji.

Kontakt: barbara.bauman@cpi.si


* Projektno sodelovanje


Projekt INTENT - mednarodno podjetništvo

Decembra 2009 smo zaključili projekt INTENT - mednarodno podjetništvo.

Rezultati projekta:

 • teoretične podlage
 • katalog znanja za mednarodno podjetništvo
 • program usposabljanja
 • primeri vaj
 • kriteriji ocenjevanja

Več: http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/sos/intent.aspx

ali na spletni strani projekta: www.intentproject.eu

Kontakt: mirjana.kovac@cpi.si


Projekt  Europapreneur

Delovni sestanek projektnih partnerjev Europapreneur

Konzorcij, ki ga sestavljajo partnerji iz 8 evropskih držav, med katerimi je tudi Center RS za poklicno izobraževanje, pripravlja predlog kvalifikacije za podjetništvo, ki bo primerljiva na evropskem nivoju. Kvalifikacija  se nahaja na spletni strani CPI. V pripravi je e-gradivo.

Več: http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/tekociprojekti/europapreneur.aspx

Kontakt: mirjana.kovac@cpi.si


TrainerGuide – spletni vodič za mentorje v delovnem procesu

V izdelavi so nacionalni spletni vodniki za mentorje v delovnem procesu, katerim ogrodje predstavlja že izdelan danski spletni vodič. Poleg Dancev (nosilci projekta) v projektu TrainrGuide sodelujejo še nemški, nizozemski, finski, turški ter slovenski partnerji.  


V začetku meseca decembra 2009 je bil v City Hotelu v Ljubljani organiziran 3. partnerski sestanek. Določili smo smernice in roke za v prihodnje, ter se opredelili do težav pri sami izdelavi posameznih nacionalnih verzijah ter uskladili morebitne nejasnosti. Naslednji partnerski sestanek bo v začetku meseca junija 2010 v Istanbulu v Turčiji. Projekt se izteče  konec leta 2010.


Več: http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/sos/trainer-guide.aspx

Vodič v angleščini pa si lahko ogledate na spletni strani projekta http://www.trainerguide.eu/

Kontakt: tanja.logar@cpi.si


N.E.T.WORK

Osnovni cilj projekta N.E.T.WORK je implementacija sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju z namenom spodbujanja transparentnosti kvalifikacij v sektorju turizma in gostinstva. Februarja 2010 smo se udeležili 2. partnerskega srečanja v Portu na Portugalskem. Projektni partnerji smo se seznanili z rezultati, opravljenimi v preteklem obdobju, ter določili naloge in zadolžitve za v prihodnje. Na podlagi opisa kompetenc, znanj in spretnosti za profil receptorja po državah je bila izdelana matrika, ki je presek opisov poklica receptorja in definira 5 učnih enot (makrokompetenc). Naša naloga v prihodnje je, da vsaka država iz svojih izobraževalnih programov, kjer je vključen profil receptorja, v vsako od teh 5 učnih enot uvrsti svoje nacionalne module (opisujejo jih znanja, kompetence in spretnosti. Naslednji sestanek bo konec maja 2010 v Ljubljani. Na njem bomo izdelali podlage za primerjanje opisa kreditnega točkovanja med partnerskimi državami (Slovenija, Italija-več partnerjev, Francija, Portugalska). En dan sestanka bo namenjen tudi šolam, podjetjem, sindikatom in zbornicam, ki bi jih vsebina projekta zanimala. Če se želite udeležiti enodnevne delavnice, pišite na: jure.suligoj@cpi.si.


Več: http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekoci-projekti/tekociprojekti/net-work.aspx

Ali na spletni strani projekta http://www.ecvet-network.eu/

Kontakt: barbara.kuncic@cpi.si


* Poklicni standardi


Posveti s člani področnih odborov za poklicne standarde

Center RS za poklicno izobraževanje je organiziral tri posveta za člane področnih odborov za poklicne standarde.


Posveti so bili namenjeni predvsem oblikovanju stališč predstavnikov delodajalcev, v smislu uveljavljanja interesov na področju razvoja usposobljenih, kvalificiranih kadrov ter oblikovanja instrumentov, kot sta nacionalno ogrodje kvalifikacij in sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij v kontekstu vseživljenjskega učenja. Posebno pozornost smo namenili vlogi in sodelovanju v področnih odborih za poklicne standarde.


* Novosti na spletni strani CPI

Objava programov

Na spletni strani CPI smo objavili prenovljene programe srednjega poklicnega izobraževanja:

 • Avtokaroserist
 • Avtoserviser
 • Frizer
 • Grafični oblikovalec
 • Mehatronik operater
 • Mizar
 • Tapetnik
 • Živilec


Zakladnica znanja – povezujemo nastajanje učnih gradiv v različnih projektih

Na spletni strani http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess/kakovost-in-prepoznavnost/zakladnica-znanja.aspx so objavljena učna gradiva, ki so nastala v različnih projektih, našli pa boste tudi sezname gradiv, ki so v pripravi. Nepogrešljive informacije za tiste, ki iščete primerna učna gradiva za pouk oz. načrtujete, da boste napisali novo učno gradivo.

Kontakt: danusa.skapin@cpi.si